Site Loader

Содержание

Запишите формулу закона Кулона для взаимодействия двух точечных зарядов в веществе, выбрав её

допоможіть будь ласка, зробити таблицю, до сьогодні!1!!1, Обладнання :пластикова кулька або інше невелике тіло (гудзик, ключ, тягарець, тощо), яке мож … на легко закріпити на нитці; аркуш паперу із зображенням кола радіуса 15 см; міцна нерозтяжна нитка завдовжки 50-60см; секундомір; лінійка.Підготовка до експериментуПрикріпить кульку(або інше невелике тіло) до нитки На вільному кінці нитки зробить петлю, за яку ви будете тримати нитку, обертаючи тіло в горизонтальній площині. ЕкспериментРезультати вимірювань відразу заносьте до таблиці.1.Візьміть за петлю нитку з тілом. Розташуйте руку над центром зображеного кола. Не змінюючи положення руки, примусьте тіло рухатися так, щоб траєкторія його руху зберігалася з колом. Старайтесь не змінювати швидкість руху тіла.2. Виміряйте час t, за який тіло здійснює 10 обертів …збільшіть кульку у 2 рази і повторити експеримент.збільшіть нитку в 2 рази і повторити експеримент.Визначте період обертання та обертову частоту тіла під час його рівномірного руху по колу. результати занесіть до таблиці.​ ​

Струя воды из шланга бьёт вертикально на высоту 30 м. Какова скорость частиц фонтана у поверхности Земли? Сколько времени частица воды поднимается до … максимальной высоты?

автобус рівномірно рухався трасою так, що за 15 хвилин проїджав 15 км. Чи порушував водій автобуса правила дорожньго руху в мить коли минав дорожній з … нак?

Якого перевантаження зазнає водій, якщо автомобіль за 5 с збільшує своюшвидкість від 0 до 90 км/год?​

У кабіні ліфта стоїть людина масою 80 кг. Якою буде вага людини, якщо кабіна ліфта: а) піднімається вертикально вгору з прискоренням 0,3 м/с2 ; б) рух … ається рівномірно; в) опускається з прискоренням 0,4 м/с2 ; г) вільно падає.​

Какое количество теплоты необходимо для плавления железной детали массой 5 кг, взятой при температуре 20°С?​

почему психмометр назвали психмометром?​

Земля здійснюе один оберт навколо Сонця за один рік. Визначте доцентрове прискорення руху Землі відносно Сонця, якщо відстань від Землі до Сонця стано … вить 150 млн км, вважаючи, що Земля рухається рівномірно по коловій орбіті.​

На стройку нужно доставить 400 000 м3 песка. Сколько нужно вагонов,если вагон вмещает 15т песка, плотность которого равна 1500 кг/м3?

СРОНО!! ИНАЧЕ УМРУ!!! ПОЖАЛУЙСТА ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!!, У закритій посудині об’ємом 10 л знаходиться повітря за температури 28°C і відносною вологістю 80%. … Якою буде абсолютна вологість повітря, якщо в посудину капнути 10 міліграм води? відповідь запишіть у г/м? 3 очністю до цілих.

Напишите формулу закона Кулона.


Стр 1 из 4Следующая ⇒

F1=

Какое явление определяется с помощью закона Кулона?

Ответ: силу взаимодействия между неподвижными электрическими зарядами.

Каковы формы проявления электромагнитного поля?

Ответ: действие на магнитную стрелку (её отклонение)

При каких условиях электрическое поле называют электростатическим?

Ответ: при условии, что поле создается неподвижными зарядами.

Что произойдет с силой взаимодействия между двумя зарядами если их из воздуха перенести в воду?

Ответ: уменьшиться в E раз.

1.1.6. Величина одного заряда 2.10-5 Кл, другого -4.10-4 Кл. Определить силу взаимодействия между ними, если они помещены в керосин (ε = 2) и находится на расстоянии 10 см друг от друга.

Дано: Решение:
q1=2×10-5Кл q2=-4×10-4Кл
r=10см=0.1м
ɛ=2 ф/м
F1= F1= × =0,04×(-8×10-7)=-3,2×10-7H
Найти:
F — ?
Ответ: -3,2×10-7H

1.1.7. Определите силу взаимодействия между электрическими зарядами q1= 5.10-4 Кл и q2 = 2.10-5 Кл, находящимися в дистиллированной воде (ε =81) на расстоянии 5 см друг от друга.

Выберите правильный ответ:

1.1.8. Два заряда, находящихся на расстоянии 10 см друг от друга, помещены в керосин (ε = 2). Как изменится сила взаимодействия этих зарядов в вакууме? Если взаимное расположение этих зарядов сохраняется.

a) увеличится в два раза;

b) не изменится;

c) уменьшится в два раза.

 

1.1.9. Расстояние между электрическими зарядами возросло в три раза. Как должны изменится величины зарядов q1и q2, чтобы сила взаимодействия между ними возросла в девять раз?

a) увеличиться в три раза;

b) уменьшиться в три раза;

c) увеличиться в девять раз.

 

Электрическое поле каких зарядов изображено на рисунке?

Ответ: одноименные заряды .

Потенциал и напряженность электрического поля

1.2.1. Сформулируйте определения:

Потенциал электрического поля –это отношение потенциальной энергии зарядов поля к этому заряду.

Напряжениеэто физическая величина, характеризующая работу электрическое поле по перемещению электрического заряда (разность потенциалов).

Напряженность электрического поля -это физическая величина определяемая силой с которой поле действует на единичный точечный заряд помещенный в эту точку.

В каких единицах измеряется электрический потенциал?

Ответ: Вольт (В)

1.2.3. Как определить работу по переносу заряда из одной точки электрического поля в другую?Ответ: A=q(φ12)

1.2.4. Определите потенциал точки электрического поля, в которую из бесконечности внесен заряд q= 3.10-6 Кл, если при этом силами поля совершена работа А = 6.10-6 Дж.

Дано: Решение:
q= 3.10-6 Кл 1.2.5. А = 6.10-6 Дж.   φ= =2B
Найти:
φ-?
Ответ: 2 B

1.2.5. Потенциал электрического поля в точке А составляет 60 В, а в точке Б – 7 В. Заряд q = 6 Кл перенесен из точки А в точку Б. Какая при этом совершена работа.

Дано: Решение:
q = 6 Кл φa=60B φб=7B   А=q(φaб) A =6×(60-7)=318(Дж)
Найти:
A — ?
Ответ: 318(Дж)

1.2.6. Вычислите напряженность двух различных электрических полей, действующих на заряд q = 0,004 Кл с силами F1 = 0,018 Н и F2 = 0,012 Н.

Дано: Решение:
q = 0,004 Кл F1 = 0,018 Н 1.2.7. F2 = 0,012 Н E=
Найти: E1-? E2-?
Ответ: 4,5B/м; 3 B/м

Определите напряженность электрического поля плоского конденсатора, если расстояние между пластинами 2 мм, а напряжение 220 В.

Дано: Решение:
d=2мм=2×10-3м U=220 В E= E= =1,1×105 B/м
Найти:
E — ?
Ответ: 1,1×105 B/м

Электрическая емкость

От чего зависит емкость конденсатора?

Ответ: от геометрических размеров и диэлектрика

Как влияет диэлектрик на емкость конденсаторов?

Ответ: С увеличением диэлектрической проницаемости диэлектрика емкость увеличивается.

В каком случае необходимо применять последовательное соединение конденсаторов?

Ответ: если нужно уменьшить емкость конденсатор

1.3.4. Заполните таблицу.

0,0015 Ф 33 мкФ 0,047 мкФ 100 пФ 6,8 нФ 820 пФ
1500 мкФ 3,3×10-5Ф 47000 пФ 10-4 мкФ 6800 пФ 0,82 нФ

Определите эквивалентную емкость соединения конденсаторов, схема которых приведена на рисунке, если все конденсаторы имеют емкость по 5 мкФ.


Дано: Решение:
С1=С2=С3=С4= =5 мкФ С1,2= C1,2= = 2,5 мкФ С3,4 = = 2,5 мкФ Сэкв = С1,23,4; Сэкв = 2,5+2,5=5мкФ
Найти:
Сэк — ?
Ответ: 5 мкФ

1.3.6. Конденсатор имеет две пластины. Площадь каждой пластины составляет 15 см2. Между пластинами помещен диэлектрик – слюда толщиной 0,02 см. Определите емкость этого конденсатора.

Дано: Решение:
E=7 S=15см2 d=0,02см С = С = C= =9 пФ
Найти:
С — ?
Ответ: 9 пФ

Определите эквивалентную емкость конденсаторов, схема включения которых представлена на рисунке, если все конденсаторы имеют емкость по 10 мкФ.


Рекомендуемые страницы:

1.1.2.Закон кулона

Основной закон взаимодействия электрических зарядов был найден Шарлем Кулоном в 1785 г. экспериментально. Кулон установил, что сила взаимодействия между двумя небольшими заряженными металлическими шариками обратно пропорциональна квадрату расстояниямежду ними и зависит от величины зарядови:

,

где — коэффициент пропорциональности. Силы, действующие на заряды, являются центральными, то есть они направлены вдоль прямой, соединяющей заряды. Для одноименных зарядов произведениеи силасоответствует взаимному отталкиванию зарядов, для разноименных зарядов, и силасоответствует взаимному притяжению зарядов.

Закон Кулона можно записать в векторной форме:

,

где — вектор силы, действующей на зарядсо стороны заряда,

— радиус-вектор, соединяющий заряд с зарядом;- модуль радиус-вектора.

Сила, действующая на заряд со стороныравна

, .

Силы, действующие на заряды, являются центральными и направлены по прямой, соединяющей заряды (рис.1.1.1).

Закон Кулона в такой форме справедлив только для взаимодействия точечных электрических зарядов, то есть таких заряженных тел, линейными размерами которых можно пренебречь по сравнению с расстоянием между ними. Кроме того, он выражает силу взаимодействия между неподвижными электрическими зарядами, то есть это электростатический закон.

Формулировка закона Кулона:

Сила электростатического взаимодействия между двумя точечными электрическими зарядами прямо пропорциональна произведению величин зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними, и направлена по прямой, соединяющей заряды.

Коэффициент пропорциональности в законе Кулона зависит от свойств среды и выбора единиц измерения величин, входящих в формулу. Поэтомуможно представить отношением

,

где — коэффициент, зависящий только от выбора системы единиц измерения;- безразмерная величина, характеризующая электрические свойства среды, называется относительной диэлектрической проницаемостью среды. Она не зависит от выбора системы единиц измерения и равна единице в вакууме.

Тогда закон Кулона примет вид:

,

для вакуума , тогда-относительная диэлектрическая проницаемость среды показывает, во сколько раз в данной среде сила взаимодействия между двумя точечными электрическими зарядами и, находящимися друг от друга на расстоянии, меньше, чем в вакууме.

В системе СИ коэффициент , и закон Кулона имеет вид:

.

Это рационализированная запись закона Кулона. Здесь — электрическая постоянная,.

В векторной форме закон Кулона принимает вид где- вектор силы, действующей на зарядсо стороны заряда,- радиус-вектор, проведенный из зарядак заряду (рис.1.1.2 ),r –модуль радиус-вектора .

Всякое заряженное тело состоит из множества точечных электрических зарядов, поэтому электростатическая сила, с которой одно заряженное тело действует на другое, равна векторной сумме сил, приложенных ко всем точечным зарядам второго тела со стороны каждого точечного заряда первого тела.

1.1.3.Электрическое поле. Напряженность электростатического поля

Пространство, в котором находится электрический заряд, обладает определенными физическими свойствами. На всякий другой заряд, внесенный в это пространство, действуют электростатические силы Кулона. Если в каждой точке пространства действует сила, то говорят, что в этом пространстве существует силовое поле. Поле наряду с веществом является формой материи. Если поле стационарно, то есть не меняется во времени, и создается неподвижными электрическими зарядами, то такое поле называется электростатическим. Электростатика изучает только электростатические поля и взаимодействия неподвижных зарядов.

Для характеристики электрического поля вводят понятие напряженности. Напряженностью в каждой точке электрического поля называется вектор , численно равный отношению силы, с которой это поле действует на пробный положительный заряд, помещенный в данную точку, и величины этого заряда, и направленный в сторону действия силы.

Пробный заряд, который вносится в поле, предполагается точечным. Он не участвует в создании поля, которое с его помощью измеряется. Кроме того, предполагается, что этот заряд не искажает исследуемого поля, то есть он достаточно мал и не вызывает перераспределения зарядов, создающих поле.

Если на пробный точечный заряд поле действует силой, то напряженность

.

Единицы напряженности в системе СИ Н/Кл=В/м.

Выражение для напряженности поля точечного заряда:

.

В векторной форме:

Здесь – радиус-вектор, проведенный из зарядаq , создающего поле, в данную точку.

Таким образом, векторы напряженности электрического поля точечного заряда q во всех точках поля направлены радиально от заряда, если он положительный (рис.1.1.3), и к заряду, если он отрицательный (рис.1.1.3).

Для графической интерпретации электрического поля вводят понятие силовой линии или линии напряженности. Это кривая, касательная в каждой точке к которой совпадает с вектором напряженности. Линия напряженности начинается на положительном заряде и заканчивается на отрицательном. Линии напряженности не пересекаются, так как в каждой точке поля вектор напряженности имеет лишь одно направление.

Контрольная работа по теме «Электростатика»

Контрольная работа по теме

«Электростатика»

Вариант 1

Блок А

 1. Напишите формулу закона Кулона.

 2. Напишите принцип суперпозиции сил.

 3. Изобразите параллельное соединение конденсаторов и запишите формулу нахождения общей электроемкости конденсаторов для этого соединения.

Блок Б

 1. С какой силой взаимодействуют два заряда 10нКл и 1МКл, находящиеся на расстоянии 10 см друг от друга?

 2. Какую работу совершает электрическое поле при перемещении заряда 30 кКл из точки с потенциалом -400В в точку с потенциалом 800В?

 3. На каком расстоянии друг от друга заряды 10мкКл и 1 нКл взаимодействуют с силой 13мН?

 4. При перемещении заряда между точками с разностью потенциалов 2 кВ электрическое поле совершило работу 55 мкДж. Чему равен заряд?

На «3» — блок А + 2 любые задачи Блока Б

На «4» — блок А + 3 любые задачи Блока Б

На «5» — блок А + ВСЕ задачи Блока Б

Контрольная работа по теме

«Электростатика»

Вариант 2

Блок А

 1. Напишите формулу закона Кулона.

 2. Напишите закон сохранения зарядов.

 3. Изобразите последовательное соединение конденсаторов и запишите формулу нахождения общей электроемкости конденсаторов для этого соединения.

Блок Б

 1. На каком расстоянии друг от друга заряды 1 МКл и 10 мкКл взаимодействуют с силой 7 мН?

 2. При перемещении заряда между точками с разностью потенциалов 4 кВ электрическое поле совершило работу 20 мкДж. Чему равен заряд?

 3. С какой силой взаимодействуют два заряда 1 нКл и 10 МКл, находящиеся на расстоянии 100 см друг от друга?

 4. Какую работу совершает электрическое поле при перемещении заряда 30 кКл из точки с потенциалом -100В в точку с потенциалом 400В?

На «3» — блок А + 2 любые задачи Блока Б

На «4» — блок А + 3 любые задачи Блока Б

На «5» — блок А + ВСЕ задачи Блока Б

Напряженность поля точечного заряда | Объединение учителей Санкт-Петербурга

Напряженность поля точечного заряда.

Обозначим: q — заряд, создающий поле,

q0 — заряд, помещенный в поле (внешний заряд).

Закон Кулона: . Напряженность поля: .

Тогда напряженность поля точечного заряда: 

Теорема  Гаусса.

Потоком вектора напряженности наз. величина Ф, равная произведению модуля вектора напряженности на площадь контура S, ограничивающую некоторую площадь, и на косинус угла между вектором напряженности и нормалью (перпендикуляром) к площадке.

 

Если считать, что напряженность пропорциональна числу силовых линий, приходящихся на единицу площади поверхности (т.е. густоте), то поток напряженности пропорционален полному числу силовых линий, пересекающих данный контур.

Поток линий напряженности электростатического поля через произвольную замкнутую поверхность прямо пропорционален величине заряда, находящегося в области пространства,  ограниченного данной поверхностью.

Применения теоремы Гаусса.

 

1. Напряженность поля заряженной проводящей сферы радиуса R. Сфера заряжена по поверхности.

 А) Внутри сферы заряда нет . Е=0

Б) Снаружи сферы. 

На поверхности сферы: 

2. Напряженность поля шара заряженного по объему.

 

Введем понятие объемной плотности заряда: 

Объемная плотность заряда показывает, какой заряд содержится в единице объема заряженного по всему объему тела. 

Объем шара произвольного радиуса .

Обозначим q — заряд шара, q0 — заряд, находящийся внутри объема произвольного радиуса.

Тогда заряд сферы радиуса r , будет:                                

Следовательно: . 

 – напряженность поля внутри шара, равномерно заряженного по объему. Снаружи — см. 1.

3. Напряженность поля бесконечной заряженной плоскости.

 

Введем понятие поверхностной плотности заряда: .

Тогда .

Коэффициент 2 появляется, т.к. плоскость окружена двумя поверхностями площадью S. Поле бесконечной заряженной плоскости не зависит от расстояния от плоскости! Можно пользоваться, когда расстояние много меньше размеров плоскости.

4. Напряженность поля плоского воздушного конденсатора.

Из рисунка видим, что снаружи конденсатора поля пластин взаимно скомпенсированы, и общее поле равно нулю. Внутри конденсатора поля складываются.

Используя вывод п.3 получаем: .

Формула справедлива при условии, что расстояние между пластинами много меньше размеров самих пластин и вдали от краев пластин.

Контрольная работа по Электротехнике

Фамилия, имя ___________________________________________________ Гр. № __________________

1. Напишите формулу закона Кулона.

Ответ: ________________________________________________________________

2.Что можно определить с помощью закона Кулона?

Ответ: ________________________________________________________________

3. Величина одною заряда 2 · 10— 5 Кл, другого — 4 · 10—4 Кл. Определите силу взаимодействия между ними, если они помещены в керосин (е= 2) и находятся на расстоянии 10 см друr от друrа.

Решение:

Найти:

Ответ: ______________________

4.Определите силу взаимодействия между электрическими зарядами q 1 = 5 · 10-4 Кл и q2 = 2 ·10-5 Кл, находящимися в дистилированной воде (Е= 81) на расстоянии 5 см друr от друrа.

Решение:

Найти:

Ответ: ______________________

5. Сформулируйте определения потенциала, напряжения и напряженности электрического поля:

Потенциал электрического поля – _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Напряжение — _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Напряженность электрического поля — __________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Напишите формулы закона Ома для участка н полной цепи .

7. Электрическая лампочка включена в сеть напряжением 220 В. Какой ток будет проходить через лампочку, если сопротивление ее нити 240 Ом?

Решение:

Найти:

Ответ: ______________________

8. Электропаяльник, включенный в сеть напряжением 220 В, потребляет ток 0,3 А. Определите сопротивление электропаяльника.

Решение:

Найти:

Ответ: ______________________

9. Напишите формулы:

Магнитная индукция — ___________________________

Магнитный поток — ______________________________

10. Магнитная индукция стали 1,5 Т л, площадь поперечного сечения сердечника, изготовленного из этой стали , 0,003 м2 . Определите магнитный поток, пронизывающий сердечник.

Решение:

Найти:

Ответ: ______________________

11. Сформулируйте правило правой руки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СБОРНИК. Тихомиров Ю.В. контрольных вопросов и заданий с ответами. для виртуального физпрактикума. Часть 2. Электромагнетизм.

1 Тихомиров Ю.В. СБОРНИК контрольных вопросов и заданий с ответами для виртуального физпрактикума Часть 2. Электромагнетизм. Оптика 2_1. ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯЖЕННОЙ ЧАСТИЦЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ _2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ТОЧЕЧНЫХ ЗАРЯДОВ _3. ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА _4. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ _5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ _6. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОНТУРЕ _7. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ В RLC-КОНТУРЕ _8. ДИФРАКЦИЯ И ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ _9. ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА Москва

2 Лабораторная работа 2_1. ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯЖЕННОЙ ЧАСТИЦЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ Вопросы и задания для самоконтроля ЗАДАНИЕ 1 Дайте определение электрического заряда. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД есть величина, характеризующая способность объекта создавать электрическое поле и взаимодействовать с электрическим полем. ЗАДАНИЕ 2 Выберите, к какому классу характеристик относится электрический заряд. Электрический заряд есть характеристика объекта. ЗАДАНИЕ 3 Сформулируйте свойство дискретности заряда. Дискретность заряда это наличие элементарного заряда (обозначаемого е) и кратность любого заряда этому элементарному. Формула, описывающая это свойство: q = N e, где N — любое целое положительное и отрицательное число. ЗАДАНИЕ 4 Сформулируйте свойство аддитивности заряда. Аддитивность (суммируемость) заряда означает, что заряд системы заряженных тел равен сумме зарядов каждого тела. ЗАДАНИЕ 5 Сформулируйте свойство инвариантности заряда.

3 Инвариантность заряда означает одинаковость результата измерения заряда во всех инерциальных системах отсчета. ЗАДАНИЕ 6 Сформулируйте закон сохранения заряда Закон сохранения заряда: суммарный заряд электрически изолированной системы, через границы которой не могут проникать заряженные частицы, сохраняется. ВОПРОС 7 Что такое точечный заряд? ТОЧЕЧНЫЙ ЗАРЯД это абстрактный объект (модель), имеющий вид материальной точки, несущей электрический заряд (заряженная МТ). ЗАДАНИЕ 8 Напишите закон Кулона для силы взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов. ЗАКОН КУЛОНА определяет силу взаимодействия двух точечных зарядов: F 1 q1q 2 12 = — e 2 12, 4π ε 0 r где e 12 — единичный вектор, направленный от первого заряда q 1 ко второму q 2. ЗАДАНИЕ 9 Дайте определение электростатического (электрического) поля. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ это то, что существует в области пространства, в которой на заряженный объект действует сила, называемая электрической. ЗАДАНИЕ 10 Дайте определение напряженности электрического поля. НАПРЯЖЕННОСТЬЮ называется векторная характеристика электрического

4 , действующей на точечный за- поля, численно равная отношению силы ряд, к величине q этого заряда. F ЭЛ ЗАДАНИЕ 11 Напишите формулу, определяющую напряженность электрического поля. Формула, определяющая напряженность электрического поля: E = F ЭЛ / q. ЗАДАНИЕ 12 Напишите формулу, определяющую электрическую силу, действующую на точечный заряд в электрическом поле с заданной напряженностью. Если задана напряженность электрического поля, тогда сила, действующая на заряд, будет определяться формулой F ЭЛ = q E. ЗАДАНИЕ 13 Напишите формулу для напряженности электрического поля точечного заряда, расположенного в начале координат. Формула напряженности электрического поля точечного заряда, расположенного в начале координат: E = — 1 q 4π ε ε 2 0 r e, где e — единичный вектор точки наблюдения. ЗАДАНИЕ 14 Сформулируйте принцип суперпозиции для электрического поля Принцип суперпозиции: вектор напряженности электрического поля, созданного несколькими зарядами, равен сумме векторов напряженности полей, созданных каждым зарядом в отдельности. ЗАДАНИЕ 15 Дайте определение потенциала электрического поля. Потенциалом данной точки электрического поля называется скалярная характеристика поля, численно равная работе сил поля по перемещению единичного положительного заряда из данной точки в фиксированную точку, в которой

5 потенциал принят за 0. ЗАДАНИЕ 16 Напишите формулу для потенциала электрического поля точечного заряда, расположенного в начале координат. Формула для потенциала электрического поля точечного заряда, расположенного в начале координат: ϕ ( r ) = 1 q 4π ε ε r. 0 ВОПРОС 17 Какое электрическое поле называется однородным? Электрическое поле называется ОДНОРОДНЫМ, если у него напряженность во всех точках одинакова как по величине, так и по направлению. ВОПРОС 18 Что такое конденсатор? Конденсатором называется система из двух проводящих тел, имеющих такую форму и расположенных так, что при заряжении тел зарядами, равными по величине и противоположными по знаку, электрическое поле вне системы отсутствует. ЗАДАНИЕ 19 Напишите формулу емкости плоского конденсатора. Формула емкости плоского конденсатора с площадью пластин S и расстоянием между пластинами d: C = εε 0 S / d. ВОПРОС 20 Какое поле существует между пластинами плоского конденсатора?

6 Между пластинами плоского конденсатора существует однородное электрическое поле. ВОПРОС 21 Какую форму имеет траектория движения электрона между пластинами плоского конденсатора? Траектория движения электрона между пластинами плоского конденсатора имеет вид отрезка прямой, если начальная скорость электрона параллельна вектору напряженности электрического поля, или отрезка параболы, если начальная скорость не параллельна.

7 Лабораторная работа 2_2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ТОЧЕЧНЫХ ЗАРЯДОВ Вопросы и задания для самоконтроля ЗАДАНИЕ 1 Дайте определение электрического заряда. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД есть величина, характеризующая способность объекта создавать электрическое поле и взаимодействовать с электрическим полем. ЗАДАНИЕ 2 Выберите, к какому классу характеристик относится электрический заряд. Электрический заряд есть характеристика объекта. ЗАДАНИЕ 3 Сформулируйте свойство дискретности заряда. Дискретность заряда это наличие элементарного заряда (обозначаемого е) и кратность любого заряда этому элементарному. Формула, описывающая это свойство: q = N e, где N — любое целое положительное и отрицательное число. ЗАДАНИЕ 4 Сформулируйте свойство аддитивности заряда. Аддитивность (суммируемость) заряда означает, что заряд системы заряженных тел равен сумме зарядов каждого тела.

8 ЗАДАНИЕ 5 Сформулируйте свойство инвариантности заряда. Инвариантность заряда означает одинаковость результата измерения заряда во всех инерциальных системах отсчета. ЗАДАНИЕ 6 Сформулируйте закон сохранения заряда Закон сохранения заряда: суммарный заряд электрически изолированной системы, через границы которой не могут проникать заряженные частицы, сохраняется. ВОПРОС 7 Что такое точечный заряд? ТОЧЕЧНЫЙ ЗАРЯД это абстрактный объект (модель), имеющий вид материальной точки, несущей электрический заряд (заряженная МТ). ЗАДАНИЕ 8 Напишите закон Кулона для силы взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов. ЗАКОН КУЛОНА определяет силу взаимодействия двух точечных зарядов: F 1 q1q 2 12 = — e 2 12, 4π ε 0 r где e 12 — единичный вектор, направленный от первого заряда q 1 ко второму q 2. ЗАДАНИЕ 9 Дайте определение электростатического (электрического) поля.

9 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ это то, что существует в области пространства, в которой на заряженный объект действует сила, называемая электрической. ЗАДАНИЕ 10 Дайте определение напряженности электрического поля. НАПРЯЖЕННОСТЬЮ называется векторная характеристика электрического поля, численно равная отношению силы F ЭЛ, действующей на точечный заряд, к величине q этого заряда. ЗАДАНИЕ 11 Напишите формулу, определяющую напряженность электрического поля. Формула, определяющая напряженность электрического поля: E = F ЭЛ / q. ЗАДАНИЕ 12 Напишите формулу, определяющую электрическую силу, действующую на точечный заряд в электрическом поле с заданной напряженностью. Если задана напряженность электрического поля, тогда сила, действующая на заряд, будет определяться формулой F ЭЛ = q E. ЗАДАНИЕ 13 Напишите формулу для напряженности электрического поля точечного заряда, расположенного в начале координат. Формула напряженности электрического поля точечного заряда, расположенного в начале координат:

10 E = — 1 q 4π ε ε 2 0 r e, где e — единичный вектор точки наблюдения. ЗАДАНИЕ 14 Сформулируйте принцип суперпозиции для электрического поля Принцип суперпозиции: вектор напряженности электрического поля, созданного несколькими зарядами, равен сумме векторов напряженности полей, созданных каждым зарядом в отдельности. ЗАДАНИЕ 15 Дайте определение потенциала электрического поля. Потенциалом данной точки электрического поля называется скалярная характеристика поля, численно равная работе сил поля по перемещению единичного положительного заряда из данной точки в фиксированную точку, в которой потенциал принят за 0. ЗАДАНИЕ 16 Напишите формулу для потенциала электрического поля точечного заряда, расположенного в начале координат. Формула для потенциала электрического поля точечного заряда, расположенного в начале координат: ϕ ( r ) = 1 q 4π ε ε r. 0 ВОПРОС 17 Как выглядят линии напряженности электрического поля точечного заряда? Линии напряженности электрического поля точечного заряда представляют собой прямые линии, идущие от заряда (если заряд положительный) или к заряду (если заряд отрицательный).

11 ЗАДАНИЕ 18 Дайте определение потока ЭП. ПОТОКОМ ЭП называется интеграл по данной поверхности S от скалярного произведения напряженности ЭП на элемент поверхности: Ф Е = E ds, где вектор S ds направлен по нормали к поверхности. ЗАДАНИЕ 19 Сформулируйте закон Гаусса для ЭП. ЗАКОН ГАУССА ДЛЯ ЭП: ПОТОК ЭП через замкнутую поверхность S 0 пропорционален суммарному ЗАРЯДУ, расположенному внутри объема V(S 0 ), ограниченного поверхностью интегрирования потока. ЗАДАНИЕ 20 Запишите закон Гаусса для ЭП. Закон Гаусса для ЭП: E ds = S 0 1 ε 0 ρ dv. V (S ) ВОПРОС 21 Что такое электрический диполь? ДИПОЛЬ есть два одинаковых по величине, но противоположных по знаку точечных зарядов Q, расположенных на расстоянии L (L называется плечом диполя). ЗАДАНИЕ 22 Запишите формулу дипольного (электрического) момента.

12 ДИПОЛЬНЫЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) МОМЕНТ по модулю равен произведению p e = Q L. Вектор направлен от отрицательного к положительному заряду. ВОПРОС 23 Что такое магнитный момент витка с током? Магнитным моментом витка с током называется вектор, модуль которого равен произведению величины тока на площадь витка. Вектор начинается в центре витка и направлен по его оси. ВОПРОС 24 Какую форму имеет линия поля, проходящая через центр диполя, перпендикулярно его оси? Линия поля, проходящая через центр диполя, перпендикулярно его оси, имеет вид бесконечной прямой линии. ЗАДАНИЕ 25 Сформулируйте и запишите формулу для ЭП на оси диполя. На линии, проходящей через центр диполя, перпендикулярно электрическому моменту, и на большом расстоянии r от его центра: E ( 1 p e r ) =. 3 4π ε r 0 ВОПРОС 26 Что такое потенциал ЭП и для чего он используется? ПОТЕНЦИАЛОМ данной точки r ЭП называется скалярная характеристика

13 ЭП, численно равная работе сил поля по перемещению точечного единичного положительного заряда из данной точки в другую фиксированную точку r 0, в которой потенциал принят за 0 (например, в бесконечность). ЗАДАНИЕ 27 Запишите формулу для вычисления потенциала. Формула для вычисления потенциала электрического поля в точке с радиус-вектором r : ϕ( r ) = 0 r r E d r. ВОПРОС 28 Что такое градиент? Градиент это оператор, имеющий вид: grad = { ; ; x y z }. ЗАДАНИЕ 29 Запишите уравнение, выражающее напряженность через потенциал. Уравнение, выражающее напряженность через потенциал: E = — grad (ϕ). ВОПРОС 30 Какой принцип используется при вычислении напряженности электрического поля диполя? Напряженность электрического поля диполя вычисляется с использованием принципа суперпозиции электрических полей.

14 Лабораторная работа 2_3. ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА Вопросы и задания для самоконтроля ВОПРОС 1 Что такое электрический ток? Электрическим током называется совокупность заряженных частиц, совершающих направленное движение. ЗАДАНИЕ 2 Запишите формулу, определяющую величину (силу) тока. d Определение величины (силы) тока: I = (q). dt ЗАДАНИЕ 3 Дайте определение разности потенциалов (падения напряжения на участке) между двумя точками 1 и 2. Разностью потенциалов между двумя точками 1 и 2 называется величина, равная приращению с обратным знаком потенциала при движении от первой точки ко второй: ϕ 1 — ϕ 2 = — ϕ 12. ЗАДАНИЕ 4 Напишите формулу, связывающую приращение потенциалов и напряжение. Формула, связывающая приращение потенциала ϕ и напряжение U 12 между точками 1 и 2: ϕ = — U 12. ВОПРОС 5 Что такое резистор? РЕЗИСТОРОМ называется устройство, обладающее заданным постоянным сопротивлением.

15 ЗАДАНИЕ 6 Напишите формулу для сопротивления последовательно соединенных резисторов. Суммарное сопротивление последовательно соединенных резисторов равно сумме каждого сопротивления: R СУМ = N k= 1 R k. ЗАДАНИЕ 7 Как найти суммарное сопротивление параллельно соединенных резисторов. Для параллельно соединенных резисторов обратное суммарное сопротивление равно сумме обратных сопротивлений каждого резистора: 1 R СУМ N = k= 1 1. R k ЗАДАНИЕ 8 Сформулируйте закон Ома для участка цепи. ЗАКОН ОМА ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ: величина (сила) тока, текущего по однородному (в смысле отсутствия сторонних сил) металлическому проводнику, пропорциональна падению напряжения U на проводнике: I = U R 1, где R — сопротивление проводника. ВОПРОС 9 Какой участок цепи называется неоднородным? Участок цепи называется неоднородным, если он включает в себя источник ЭДС. ЗАДАНИЕ 10 Запишите закон Ома для неоднородного участка цепи. ЗАКОН ОМА ДЛЯ НЕОДНОРОДНОГО УЧАСТКА ЦЕПИ: Если ϕ 1 и ϕ 2 — потенциалы концов участка цепи, Е 12 — ЭДС, действующая на данном участке цепи, тогда ток в этом участке имеет величину

16 ϕ I = 1 + ϕ 2 R E 12. ЗАДАНИЕ 11 Запишите закон Ома для полной замкнутой цепи. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ: Если Е СУМ — суммарная ЭДС, действующая в цепи, R СУМ — суммарное сопротивление всей цепи, тогда в цепи протекает ток, величина которого равна I = E СУМ / R СУМ. ВОПРОС 12 Каковы основные характеристики источника ЭДС? Основными характеристиками источника ЭДС являются величина ЭДС и внутреннее сопротивление. ЗАДАНИЕ 13 Сформулируйте первый закон (правило) Кирхгофа. Какое свойство заряда он отражает? Первый закон (правило) Кирхгофа: алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле электрической цепи, равна нулю. Он отражает закон сохранения заряда. ЗАДАНИЕ 14 Запишите формулу для первого закона (правила) Кирхгофа. Формула первого закона Кирхгофа: N n= 1 (I n ) = 0. ЗАДАНИЕ 15 Сформулируйте второй закон (правило) Кирхгофа. Второй закон (правило) Кирхгофа: в каждом из замкнутых контуров, которые можно мысленно выделить в данной разветвленной цепи, алгебраическая сумма падений напряжения равна алгебраической сумме ЭДС.

17 ЗАДАНИЕ 16 Запишите формулу для второго закона Кирхгофа. Формула для второго закона (правила) Кирхгофа: N k= 1 M (I k R k ) = n= 1 (E n ). ВОПРОС 17 Что такое узел электрической цепи? УЗЛОМ называется точка, в которой сходится более чем два проводника. Положительным принято считать ток, текущий к узлу, а отрицательным — ток, текущий от узла. ВОПРОС 18 Что такое полная электрическая цепь? Замкнутая электрическая цепь называется полной, если она включает источники ЭДС. ВОПРОС 19 Что такое разветвленная электрическая цепь? Электрическая цепь называется разветвленной, если она имеет узлы. ВОПРОС 20 Каково количество уравнений, соответствующих первому закону Кирхгофа, необходимых для нахождения токов во всех ветвях цепи? Количество уравнений, соответствующих первому закону (правилу) Кирхгофа, должно быть на одно меньше количества узлов в данной цепи. ВОПРОС 21 Каково количество уравнений, соответствующих второму закону Кирхгофа, необходимых для нахождения токов в данной цепи? Количество независимых уравнений, соответствующих второму закону Кирхгофа должно быть таким, чтобы общее количество уравнений в системе оказа-

18 лось равным количеству различных токов в ветвях цепи. ВОПРОС 22 Каким образом надо искать новые замкнутые контуры в заданной цепи? Каждый новый замкнутый контур должен содержать хотя бы один участок цепи, не вошедший в уже выделенные контуры. ВОПРОС 23 Чему равно напряжение на резисторе? НАПРЯЖЕНИЕ НА РЕЗИСТОРЕ прямо пропорционально его сопротивлению величине тока, протекающего по нему: U R = I R. ВОПРОС 24 Что вы можете сказать о токе, протекающем по последовательно соединенным элементам от одного узла до другого? Ток, протекающий по всем последовательно соединенным элементам от одного узла до другого, имеет одно и то же значение. При анализе разветвленной цепи этот ток следует обозначать с одним индексом. ВОПРОС 25 Как выбираются направления токов на схеме в каждом участке цепи? В каждом участке цепи направление тока выбирается произвольно. ВОПРОС 26 Как выбираются знаки токов при составлении уравнений, соответствующих второму закону (правилу) Кирхгофа? Ток принято считать положительным, если он совпадает с выбранным направлением обхода контура, и отрицательным, если он направлен против этого направления. ВОПРОС 27

19 Как выбираются знаки источников ЭДС при составлении уравнений, соответствующих второму закону (правилу) Кирхгофа? Знак источника ЭДС считается положительным, если действие источника (создаваемый им ток) совпадает с выбранным направлением обхода контура.

20 Лабораторная работа 2_4. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ Вопросы и задания для самоконтроля ВОПРОС 1 Что такое магнитное поле (МП)? Магнитным полем (МП) называется то, что существует в области пространства, в которой на электрически нейтральный проводник с током действует сила, называемая магнитной. ЗАДАНИЕ 2 Назовите источник МП. Источником МП является движущаяся электрически заряженная частица (заряд), которая создает также и электрическое поле. ВОПРОС 3 Какие силы действуют между движущимися зарядами? Если две заряженные частицы движутся, то на каждую частицу будут действовать 2 силы: электрическая (кулоновская) F ЭЛ и магнитная сила F М. ВОПРОС 4 Во сколько раз магнитная сила меньше электрической для двух движущихся точечных электрических зарядов? Магнитная сила для двух движущихся точечных электрических зарядов будет меньше электрической в V c 2 раз, где с скорость света. ЗАДАНИЕ 5 Сформулируйте определение квазинейтральности проводов с током. Для практически любых проводов с током имеет место свойство квазинейтральности: внутри проводника имеется большое количество заряженных частиц, однако любой (но не слишком малый) отрезок проводника имеет нуле-

21 вой суммарный электрический заряд. ВОПРОС 6 Какие силы и почему действуют между проводами с током? Между обычными проводами с током наблюдается только магнитное взаимодействие, поскольку любые провода квазинейтральны. ВОПРОС 7 Что такое индукция МП? Индукция МП (магнитная индукция) есть векторная характеристика магнитного поля, связанная с его силовым действием на движущийся заряд и на проводник с током. ЗАДАНИЕ 8 Дайте определение линии индукции МП.? Линии индукции МП это линии, у которых вектор индукции МП в любой точке направлен по касательной. Густота линий индукции пропорциональна величине МП вблизи данной точки. ЗАДАНИЕ 9 Запишите закон Био-Савара-Лапласа. В чем он похож на закон Кулона? Элементарная индукция db магнитного поля, создаваемого элементарным отрезком dl c током I, расположенным в начале координат (закон Био-Савара-Лапласа или Б-С-Л), определяется формулой: µ 0 I = 4 2 [ dl ; e r ], π r где r модуль радиус-вектора точки наблюдения, e r — единичный радиус-вектор, направленный в точку наблюдения, µ 0 — магнитная постоянная. db ЗАДАНИЕ 10 Сформулируйте принцип суперпозиции для МП. Магнитное поле подчиняется принципу суперпозиции: индукция МП, создан-

22 ного несколькими источниками, является суммой векторов индукции полей, создаваемых каждым источником : B СУМ = B i. i ЗАДАНИЕ 11 Дайте определение циркуляции МП. Циркуляцией МП называется интеграл по некоторому контуру L от скалярного произведения индукции МП на элемент контура dl : Г В = B dl. L ЗАДАНИЕ 12 Сформулируйте закон циркуляции МП. Закон циркуляции МП: циркуляция МП по замкнутому контуру L 0 пропорциональна суммарному току, пронизывающему поверхность S(L 0 ), ограниченную этим контуром L 0. ЗАДАНИЕ 13 Запишите формулу закона циркуляции МП. Закон циркуляции МП: B dl = µ 0 L 0 j I j. ЗАДАНИЕ 14 Сформулируйте и запишите формулу для МП прямого провода с током. Величина индукции магнитного поля на расстоянии r от прямого бесконечно длинного проводника с током I : В = µ 0 I π r. ВОПРОС 15 Как выглядят линии индукции МП прямого провода с током? Линии индукции магнитного поля прямого проводника с током представляют собой концентрические окружности, лежащие в плоскостях, перпендикулярных проводнику, с центрами, расположенными на его оси.

23 ЗАДАНИЕ 16 Сформулируйте и запишите формулу для МП на оси кругового витка (контура) с током. Индукция МП на оси кругового контура (витка) радиуса R с током I на расстоянии r от центра: B = µ 0 p m π(R 2 + r 2 ) 3/2. ВОПРОС 17 Что такое магнитный момент витка с током? Магнитный момент витка площадью S и единичным вектором нормали к поверхности витка e n с током I определяется по формуле p m = I S e n. ВОПРОС 18 Какую форму имеет линия индукции, проходящая через центр витка с током? Линия индукции МП, проходящая через центр витка с током является бесконечной прямой линией. ВОПРОС 19 Что такое соленоид? Соленоидом называется длинная прямая катушка с током. ВОПРОС 20 Для чего используется соленоид? Величина индукции МП вблизи центра соленоида меняется очень мало, поэтому соленоид используется как источник практически однородного магнитного поля.

24 ВОПРОС 21 Чему равно магнитное поле в центре соленоида? Формула для индукции МП в центре соленоида, имеющего n витков на единицу длины соленоида B = µ 0 I n. ВОПРОС 22 Является ли МП внутри соленоида точно однородным? Магнитное поле внутри соленоида не является точно однородным. Однако существует область вблизи центра соленоида, в которой МП однородно с заданной степенью точности. ВОПРОС 23 Как определить протяженность области однородности МП внутри соленоида, если задана точность β(%), т.е. допустимое отклонение от максимального значения? Надо определить размер области вблизи центра соленоида, на границах которой индукция МП меньше максимальной на величину, определяемую заданной точностью по формуле B = B max β /100.

25 Лабораторная работа 2_5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ Вопросы и задания для самоконтроля ВОПРОС 1 Что называется элементарным магнитным потоком? Элементарным магнитным потоком dф B через физически малый элемент поверхности площадью ds называется скалярное произведение вектора индукции магнитного поля B на вектор нормали n к данному элементу поверхности и на площадь ds: dф B = (B n ) ds. ВОПРОС 2 Что называется магнитным потоком? Магнитным потоком Ф B через поверхность площадью S называется сумма (интеграл) всех элементарных потоков через все элементы этой поверхности (интеграл по поверхности): Ф B = S B ds. ВОПРОС 3 При каких условиях магнитный поток равен нулю? Магнитного потока нет, если либо отсутствует магнитное поле (В = 0), либо вектор магнитной индукции направлен по касательной к поверхности в любой ее точке (B n ). ВОПРОС 4 При каких условиях магнитный поток равен произведению индукции магнитного поля на площадь контура? Поток есть произведение индукции на площадь (Ф В = B S), если выполняются два условия одновременно: вектор индукции направлен по нормали и он имеет одну и ту же величину в любой точке поверхности. т.е. ( B n ) = const.

26 ВОПРОС 5 Какое явление называется явлением индукции? Явлением индукции (индукцией) называется явление возникновения одного поля (например, электрического) при изменении потока другого поля (например, магнитного). ЗАДАНИЕ 6 Сформулируйте определение явления электромагнитной индукции. Электромагнитной индукцией (ЭМИН) называется явление возникновения электрического поля при изменении потока магнитного поля. ЗАДАНИЕ 7 Сформулируйте закон электромагнитной индукции. Закон ЭМИН: циркуляция электрического поля по замкнутому контуру С 0Е пропорциональна быстроте изменения потока магнитного поля Ф В через поверхность S(L 0 ), ограниченную контуром L 0, по которому рассчитана циркуляция. ЗАДАНИЕ 8 Запишите формулу, определяющую циркуляцию электрического поля по замкнутому контуру L 0. Циркуляция электрического поля по замкнутому контуру L 0 : C 0E = E dl L 0 ЗАДАНИЕ 9 Запишите закон ЭМИН в краткой форме. Закон ЭМИН в краткой форме С 0Е = — dt d ФB. ЗАДАНИЕ 10 Запишите закон ЭМИН в расшифрованном виде. Закон ЭМИН в расшифрованном виде: E dl d = — L0 dt d. B S S(L 0 )

27 ВОПРОС 11 Какое электрическое поле является вихревым? Когда оно возникает? В результате ЭМИН возникает электрическое поле с ненулевой циркуляцией. Поле с ненулевой циркуляцией называется вихревым. ВОПРОС 12 Что такое ток Фуко? Током Фуко называется вихревой электрический ток, который возникает в проводящем веществе при наличии в нем вихревого электрического поля. ВОПРОС 13 Чем определяется величина вихревого электрического тока? Величина вихревого тока пропорциональна напряженности вихревого электрического поля. ВОПРОС 14 Чем отличается электрическое поле, созданное точечным зарядом, от электрического поля, появляющегося при ЭМИН? Электрическое поле, созданное неподвижным точечным зарядом является потенциальным (безвихревым), а электрическое поле, возникающее в результате ЭМИН, является вихревым. ЗАДАНИЕ 15 Как выглядит явление ЭМИН для замкнутого проводящего контура. ЭМИН для замкнутого проводящего контура проявляется так: Если замкнутый проводящий контур помещен в переменное магнитное поле, тогда возникающая в нем в результате ЭМИН циркуляция электрического поля определяет ЭДС, которая называется ЭДС индукции. ВОПРОС 16 Как выглядит формула закона ЭМИН для замкнутого проводящего контура?

28 Формула закона ЭМИН для проводящего контура выглядит так ЭДС ИНД = — d Ф B dt. ВОПРОС 17 Какой ток называется индукционным? Индукционным называется ток, который появляется в проводящем контуре при изменении магнитного потока через площадь этого контура. ВОПРОС 18 Как получить формулу для тока индукции? Обозначая ЭДС индукции символом ε инд и используя закон Ома для полной цепи, получим выражение для тока индукции i ИНД = ε инд / R, где R сопротивление контура. ВОПРОС 19 Как возникает ЭДС самоиндукции? Если имеется контур с переменным током, тогда этот ток создает переменное магнитное поле с изменяющимся потоком через поверхность контура. В соответствии с законом ЭМИН в контуре возникает дополнительная ЭДС, называемая ЭДС самоиндукции. ЗАДАНИЕ 20 Сформулируйте определение явления самоиндукции. Явлением самоиндукции называется возникновение дополнительной ЭДС (самоиндукции) при протекании по проводнику переменного тока. ЗАДАНИЕ 21 Сформулируйте словами закон самоиндукции.

29 ЗАКОН самоиндукции: ЭДС самоиндукции в некотором контуре с переменным током пропорциональна быстроте изменения тока в этом контуре. Коэффициент пропорциональности является индуктивностью контура. ЗАДАНИЕ 22 Запишите формулу для закона самоиндукции. di ЗАКОН самоиндукции: ЭДС САМОИНД = — L dt, где L индуктивность проводящего контура, i ток в этом контуре. ЗАДАНИЕ 23 Магнитный поток через площадку, имеющую площадь S меняется, если меняется один из следующих параметров величина индукции магнитного поля внутри площадки, площадь S площадки, угол между вектором индукции и вектором нормали к площадке. ВОПРОС 24 Как меняется площадь поверхности контура, если одна сторона контура движется равномерно, удаляясь от параллельной ей стороне? Если одна сторона контура движется равномерно, удаляясь от параллельной ей стороне, то площадь поверхности, ограниченной контуром, линейно возрастает со временем: S(t) = S(0) + const t. ВОПРОС 23 Как изменяется со временем магнитный поток через контур, если по контуру протекает постоянный ток, а одна сторона контура движется равномерно, приближаясь к параллельной ей стороне? Если по контуру протекает постоянный ток, а одна сторона контура движется равномерно, приближаясь к параллельной ей стороне, то магнитный поток через контур линейно убывает со временем: Ф В (t) = Ф B (0) — const t. Лабораторная работа

30 2_6. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОНТУРЕ Вопросы и задания для самоконтроля ВОПРОС 1 Что такое колебательный контур? Колебательным контуром называется замкнутая цепь, содержащая катушку индуктивности с индуктивностью L и конденсатор с емкостью С. ВОПРОС 2 Какие колебания возможны в контуре, не имеющем активного сопротивления? Если в контуре нет резистора (активного сопротивления R), то в нем возможны электрические гармонические (незатухающие) колебания. ВОПРОС 3 Каковы электрические характеристики резистора, конденсатора, катушки? Электрическими характеристиками являются для резистора активное сопротивление R, для катушки реактивное сопротивление катушки x L = j (ω L), для конденсатора реактивное сопротивление конденсатора x C = j/(ω C). ЗАДАНИЕ 4 Дайте определение гармонических колебаний. Гармоническими называются колебания, при которых физическая характеристика зависит от времени по закону синуса или косинуса. ВОПРОС 5 Что такое период колебания? Периодом называется минимальное время, через которое периодический процесс полностью повторяется. ВОПРОС 6 Какая физическая величина испытывает колебания в колебательном контуре?

31 При колебаниях в контуре испытывают периодическое изменение ток в контуре, заряд на конденсаторе и напряжение на отдельных элементах. ВОПРОС 7 Как определяется величина (сила) электрического тока? Определение величины тока: I = d q d t ЗАДАНИЕ 8 Напишите формулу для связи напряжения на конденсаторе с его зарядом. Формула напряжения на конденсаторе: U C = q / C. ЗАДАНИЕ 9 Напишите формулу для ЭДС самоиндукции в катушке индуктивности. d ЭДС самоиндукции в катушке: ε С.И. = — L dt (I). ЗАДАНИЕ 10 Напишите формулу для напряжения на резисторе. Формула напряжения на резисторе: U R = I R. ВОПРОС 11 Какие законы выполняются для тока и напряжения на отдельных элементах в колебательном контуре? Для тока и напряжения на отдельных элементах в колебательном контуре выполняется закон Ома для участка цепи. ЗАДАНИЕ 12 Сформулируйте и запишите в виде формулы закон электромагнитной индукции в общем виде.

32 Закон электромагнитной индукции: циркуляция напряженности электрического поля по замкнутому контуру пропорциональна быстроте изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром. ЗАДАНИЕ 13 Сформулируйте закон электромагнитной индукции для проводящего контура. Закон электромагнитной индукции для проводящего контура: ЭДС индукции в замкнутом проводящем контуре пропорциональна быстроте изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром. ЗАДАНИЕ 14 Сформулируйте закон самоиндукции. Закон самоиндукции: ЭДС самоиндукции в проводящем контуре с переменным током пропорциональна быстроте изменения тока в этом контуре. ЗАДАНИЕ 15 Запишите дифференциальное уравнение для заряда на конденсаторе в контуре, где существуют свободные незатухающие колебания. Дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний: 2 d 2 2 (q) + ω 0 q = 0. dt ЗАДАНИЕ 16 Запишите дифференциальное уравнение для заряда на конденсаторе в контуре, где существуют свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний: 2 d d 2 2 (q) + 2β (q) + dt dt ω 0 q = 0. ЗАДАНИЕ 17 Напишите формулу циклической частоты свободных гармонических колебаний в контуре.

33 Формула циклической частоты свободных незатухающих (собственных гармонических) колебаний в контуре ω 0 = 1 / LC. ЗАДАНИЕ 18 Напишите формулу периода свободных незатухающих колебаний в контуре. Формула периода свободных незатухающих колебаний в контуре: Т = 2π LC. ЗАДАНИЕ 19 Напишите формулу зависимости заряда на конденсаторе от времени при свободных гармонических колебаниях в контуре. Формула зависимости заряда на конденсаторе от времени при свободных незатухающих колебаниях в контуре: q (t) = q 0 cos (ω 0 t + α), где α — начальная фаза. ЗАДАНИЕ 20 Напишите формулу циклической частоты свободных затухающих колебаний в контуре. Формула квадрата циклической частоты свободных затухающих колебаний в контуре: ω 2 = ω — 2 β 2 — частота затухающих колебаний. 2 0 ЗАДАНИЕ 21 Напишите формулу зависимости заряда на конденсаторе от времени при свободных затухающих колебаниях в контуре. Формула зависимости заряда на конденсаторе от времени при свободных затухающих колебаниях в контуре: q (t) = q 0 е -βt cos(ω t + α). ЗАДАНИЕ 22 Напишите формулу для коэффициента затухания. Формула для коэффициента затухания β = R / 2L.

34 ЗАДАНИЕ 23 Дайте определение постоянной времени затухания. Постоянная времени затухания в контуре τ есть время, за которое амплитуда колебаний уменьшается в е = 2.73 раза. ЗАДАНИЕ 24 Напишите формулу логарифмического декремента затухания. Логарифмическим декрементом затухания называется величина, определяемая формулой λ = ln[a(t+t) / A(t)]. ЗАДАНИЕ 25 Напишите формулу связи логарифмического декремента затухания с коэффициентом затухания. Формула связи логарифмического декремента затухания с коэффициентом затухания: λ = β T. ЗАДАНИЕ 26 Напишите формулу для добротности контура. Добротность контура равна Q = π /λ. ВОПРОС 27 Как определяется графически постоянная времени затухания? На графике зависимости амплитуды затухающих колебаний от времени проводится касательная в начальный момент времени, ее пересечение с осью времени дает t = τ. Лабораторная работа 2_7. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ В RLC-КОНТУРЕ Вопросы и задания для самоконтроля

35 ЗАДАНИЕ 1 Дайте определение вынужденным колебаниям. ВЫНУЖДЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ называются процессы, происходящие в контуре, содержащем конденсатор, катушку индуктивности (возможно, резистор) и источник с переменной ЭДС, включенные последовательно и образующие замкнутую электрическую цепь. ВОПРОС 2 Что такое колебательный контур? Контуром называется электрическая цепь, содержащая как минимум конденсатор и катушку индуктивности, которые образуют замкнутую электрическую цепь. ВОПРОС 3 Когда в контуре возникают вынужденные гармонические колебания? ВЫНУЖДЕННЫЕ ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ наблюдаются в электрическом колебательном контуре, если по гармоническому закону меняется ЭДС источника. ВОПРОС 4 Что такое комплексная величина? КОМПЛЕКСНАЯ ВЕЛИЧИНА есть определенная совокупность двух алгебраических чисел, одно из которых называется действительной частью, а второе, умноженное на мнимую единицу, — мнимой частью. ВОПРОС 5 Как записывается комплексное число? Комплексное число можно записать тремя способами алгебраическая форма: Z = A + i B, экспоненциальная (показательная) форма: Z = Z e iϕ где Z модуль, ϕ — фаза, и тригонометрическая форма Z = C 1 Sin(ϕ) + i C 2 Cos(ϕ).

36 ВОПРОС 6 Как графически изображается комплексная величина? Комплексное число Z изображается, как радиус-вектор на комплексной плоскости: его длина равна Z Z, а угол между вектором и горизонтальной (действительной) осью равен ϕ. ВОПРОС 7 Что такое комплексная амплитуда тока или напряжения? Комплексная амплитуда тока или напряжения определяется, как комплексная величина тока или напряжения, взятая в начальный момент времени. ЗАДАНИЕ 8 Дайте определение импеданса. Импедансом называется отношение комплексной амплитуды напряжения на данном элементе, к комплексной амплитуде тока через данный элемент. ВОПРОС 9 Что такое полное электрическое сопротивление? Полным электрическим сопротивлением называется модуль импеданса данного элемента или цепи. ВОПРОС 10 Что такое реактивное сопротивление катушки или конденсатора? Реактивным сопротивлением катушки или конденсатора (индуктивным или емкостным) называется модуль комплексного сопротивления (катушки или конденсатора). ВОПРОС 11 Чему равен импеданс резистора? Формула для сопротивления резистора: U I = R.

37 Формула для импеданса резистора U 0 I 0 = R, т.к. фазы напряжения и тока одинаковые. Следовательно, импеданс резистора равен R: Z R X R = R. ВОПРОС 12 Чему равен импеданс идеальной катушки индуктивности? Отношение комплексных амплитуд напряжения на катушке и тока через нее равно U L I = iωl, следовательно импеданс катушки индуктивности: X L = iωl. Напряжение на катушке по фазе опережает ток через нее на π/2. ВОПРОС 13 Как формулируется закон электромагнитной индукции для катушки? Закон электромагнитной индукции (самоиндукции) для катушки: ε С.И. = — L di dt (I). ВОПРОС 14 Чему равен импеданс конденсатора? i Импеданс (комплексное сопротивление) конденсатора: X C = -. ω C Напряжение на конденсаторе по фазе отстает от тока через него на π/2. ВОПРОС 15 Чему равны реактивные сопротивления катушки и конденсатора? Реактивное сопротивление катушки X L = ω L. Реактивное сопротивления конденсатора равно X C = 1 / ωc. ВОПРОС 16

38 Чему равно реактивное сопротивление последовательно соединенных катушки и конденсатора? Реактивное сопротивление последовательно соединенных катушки и конденсатора находится по формуле: X LC = ωl (1 / ωc). ВОПРОС 17 Чему равен импеданс колебательного контура? Все элементы в контуре соединены последовательно, поэтому для нахождения импеданса контура надо использовать формулу: Z K = R + i ωl — i/(ωc). ВОПРОС 18 Чему равен квадрат полного сопротивления колебательного контура? Формула квадрата полного сопротивления контура: 2 1 Z K = (ωl) 2 + ( ) 2. ω C ЗАДАНИЕ 19 Дайте определение резонанса для тока в колебательном контуре. РЕЗОНАНСОМ для тока называется явление резкого увеличения амплитуды колебаний тока при приближении частоты ЭДС к некоторому значению, называемому резонансной частотой ω РЕЗ. ВОПРОС 20 На какой частоте наблюдается резонанс для тока в колебательном контуре? Резонанс, т.е. максимум амплитуды тока в контуре будет тогда, когда полное 1 сопротивление контура минимально, или Z РЕЗ = min = R, а ω 0 L = ω 0 C, отсюда частоте свободных колебаний в контуре ω 0 = 1 LC. ВОПРОС 21

39 На какой частоте наблюдается резонанс для напряжения на конденсаторе в колебательном контуре? Квадрат частоты ЭДС, при которой наблюдается максимум напряжения на конденсаторе (резонанс напряжения), определяется формулой: 2 ω U. РЕЗ 2 1 R 2 = — LC 2 = ω 0-2 δ 2. 2L ВОПРОС 22 Чему равно отношение амплитуд напряжения на конденсаторе при резонансе и ЭДС? Амплитуда резонансного напряжения на конденсаторе U 0C пропорциональна амплитуде ЭДС и добротности Q контура: U 0C = Q ε 0. ВОПРОС 23 Чему равно характеристическое сопротивление контура? Как оно влияет на добротность? Формула характеристического сопротивления контура: ρ = L C. Чем больше добротность, тем «острее» резонанс. ВОПРОС 24 Чему равен коэффициент затухания в контуре, имеющем конденсатор с емкостью С, катушку с индуктивностью L и резистор с сопротивлением R? Формула коэффициента затухания для данного контура: δ = R / (2L). ЗАДАНИЕ 25 Запишите формулу для добротности контура. Добротность контура при не слишком большом затухании определяется соотношением: Q = ρ / L. ВОПРОС 26

40 Что такое резонансная кривая контура? Резонансной кривой называется зависимость амплитуды напряжения на конденсаторе от частоты источника ЭДС.

41 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2_8. ДИФРАКЦИЯ И ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ Вопросы и задания для самоконтроля ВОПРОС 1 Что такое волна? Волной называется возмущение физической характеристики, имеющее произвольную форму и распространяющееся в пространстве при сохранении формы этого возмущения. ВОПРОС 2 Что такое гармоническая волна? Гармонической называется волна, у которой возмущение физической характеристики зависит от координат и времени по закону синуса или косинуса. ВОПРОС 3 Что такое длина волны? Длиной волны называется пространственный период волны, т.е. минимальное расстояние, через которое возмущение полностью повторяется. ЗАДАНИЕ 4 Напишите математическое условие того, что функция f(x,t) описывает волну. Условие, при котором функция f(x,t) описывает волну, выглядит так: f (x,t) = f (x ± v t), где v есть константа, численно равная скорости распространения волны вдоль оси х. ВОПРОС 5 Что определяет форму волны и направление ее распространения? Форму волны и направление ее распространения определяет источник, который возбуждает волну.

42 ВОПРОС 6 Что определяет скорость распространения волны? Скорость распространения волны определяют свойства среды, в которой она распространяется. Для электромагнитной волны это есть показатель преломления среды: v = c / n. ЗАДАНИЕ 7 Напишите математическую функцию, определяющую гармоническую волну, распространяющуюся в положительном направлении оси ОХ. Функция, определяющую гармоническую волну, имеющую длину волны λ и период T, распространяющуюся в положительном направлении оси ОХ: A(x,t) = A m Cos( 2π T t — 2π λ x). ВОПРОС 8 Что такое когерентность? КОГЕРЕНТНОСТЬЮ называется согласованное протекание нескольких колебательных или волновых процессов. ЗАДАНИЕ 9 Дайте определение когерентных волн. КОГЕРЕНТНЫМИ называются волны, для которых разность фаз возбуждаемых ими колебаний остается постоянной во времени. Когерентными являются гармонические волны с кратными частотами. ЗАДАНИЕ 10 Дайте определение явления интерференции. ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ называется устойчивое перераспределение в пространстве интенсивности результирующей волны, возникающее в результате суперпозиции волн, возбуждаемых конечным количеством дискретных когерентных источников волн. ЗАДАНИЕ 11

43 Дайте определение явления дифракции. ДИФРАКЦИЕЙ называется устойчивое перераспределение в пространстве интенсивности результирующей волны, возникающее в результате суперпозиции волн, возбуждаемых расположенными непрерывно когерентными источниками волн. Одним из проявлений дифракции является распространение волны в область геометрической тени, т.е. туда, куда не попадают световые лучи. ВОПРОС 12 Что такое волновая поверхность? Волновой поверхностью называется геометрическое место точек, в каждой из которых в данный момент времени фаза изменения физического параметра одна и та же. ЗАДАНИЕ 13 Сформулируйте принцип Гюйгенса. ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА: каждый элемент волновой поверхности является источником вторичной сферической волны, а волна в любой точке перед этой поверхностью (с другой стороны от поверхности, нежели реальный источник волны) может быть найдена как результат суперпозиции волн, излучаемых указанными вторичными источниками. ЗАДАНИЕ 14 Дайте определение зон Френеля. ЗОНАМИ ФРЕНЕЛЯ называются такие участки на поверхности волнового фронта, для которых излучение от двух соседних участков при сложении дает практически нулевой (минимальный) результат. Расстояния от краев каждой зоны до точки наблюдения отличаются на λ/2. ЗАДАНИЕ 15 Напишите формулу для напряженности электрического поля de электромагнитной волны (ЭМВ), излучаемой элементарным участком площадью ds волновой поверхности, в точке наблюдения, расположенной на расстоянии r от этого участка.

44 Величина напряженности электрического поля de электромагнитной волны (ЭМВ), излучаемой элементарным участком площадью ds волновой поверхности, в точке наблюдения, расположенной на расстоянии r от этого участка, равна de = Ka 0 ds Cos(ω t — k x). r ВОПРОС 16 Что такое разность хода двух волн, излучаемых двумя точечными источниками. Разностью хода двух волн, излучаемых двумя точечными источниками, называется разность расстояний, проходимых до данной точки волнами, излучаемыми каждым источником. ВОПРОС 17 При какой разности хода двух гармонических волн при их сложении наблюдается максимум? Для двух точечных источников гармонических волн максимум при интерференции на экране наблюдается при условии, что разность хода r волн, приходящих в данную точку экрана, кратна длине волны: r = m λ, где m = 0, 1, 2,…. ВОПРОС 18 При какой разности хода двух гармонических волн при их сложении наблюдается минимум? Для двух точечных источников гармонических волн минимум при интерференции на экране наблюдается при условии, что разность хода r волн, приходящих в данную точку экрана, равна нечетному числу полуволн: r = (2m + 1) λ, где m = 0, 1, 2, ЗАДАНИЕ 19 Запишите формулу интерференционного максимума для волн, излучаемых под углом ϕ двумя точечными источниками, расположенными на расстоянии d друг от друга (если m целое число).

45 Формула для интерференционного максимума для волн, излучаемых под углом ϕ двумя точечными источникам, расположенными на расстоянии d друг от друга (если m целое число): d sin(ϕ) = m λ. ЗАДАНИЕ 20 Выведите и запишите формулу для координаты Х первого интерференционного максимума для волн, излучаемых двумя точечными источникам, расположенными на расстоянии d друг от друга (если m целое число) при большом расстоянии до экрана L>>d. Формула для координаты Х первого интерференционного максимума для волн, излучаемых двумя точечными источниками, расположенными на расстоянии d друг от друга (если m целое число) при большом расстоянии до экрана L>>d: X MAX = λ L d 1.

46 Лабораторная работа 2_9. ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА Вопросы и задания для самоконтроля ВОПРОС 1 Что такое световая волна? Световой волной называется электромагнитное излучение, видимое человеческим глазом и имеющее длину волны от 0.3 до 0.7 мкм. ВОПРОС 2 Что такое гармоническая электромагнитная волна? Гармонической ЭМВ называется возмущение некоторой характеристики электромагнитного поля, которое зависит от координат и времени по закону синуса или косинуса. ВОПРОС 3 Что такое электромагнитная волна. Электромагнитной волной называется возмущение электромагнитного поля, имеющее произвольную форму и распространяющееся в пространстве при сохранении формы этого возмущения. ЗАДАНИЕ 4 Напишите формулу зависимости напряженности электрического поля от времени и координаты для гармонической ЭМВ, имеющей волновое число k, циклическую частоту ω и распространяющейся вдоль оси ОХ. Для ЭМВ, имеющей волновое число k, циклическую частоту ω и распространяющейся в положительном направлении оси ОХ, напряженность электрического поля такова: E (x,t) = E MAX Cos (ω t — k x). ВОПРОС 5 Какие ЭМВ называются когерентными? КОГЕРЕНТНЫМИ называются ЭМВ, для которых разность фаз полей, поро-

47 ждаемых ими в каждой точке, остается постоянной во времени. ВОПРОС 6 Какие ЭМВ будут когерентными? Когерентными будут гармонические ЭМВ с одинаковыми частотами. ВОПРОС 7 Что такое дифракции ЭМВ. ДИФРАКЦИЕЙ ЭМВ называется явление возникновения в пространстве устойчивого перераспределения интенсивности результирующей ЭМВ при наличии нескольких источников ЭМВ или неоднородностей среды. ВОПРОС 8 Когда возникает дифракция ЭМВ? Дифракция возникает в результате сложения (суперпозиции) ЭМВ, излучаемых когерентными источниками ЭМВ, расположенными непрерывно. ВОПРОС 9 Что такое дифракционная решетка? ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ называется совокупность большого числа N одинаковых, отстоящих друг от друга на одно и то же расстояние, прямоугольных щелей в плоском непрозрачном экране. ВОПРОС 10 Для каких целей используется дифракционная решетка? Дифракционные решетки используются в первую очередь для спектрального анализа электромагнитного излучения, т.е. определения интенсивности отдельных гармонических волн, из которых состоит анализируемое ЭМИ. ВОПРОС 11 Что такое постоянная дифракционной решетки?

48 Постоянной (периодом) дифракционной решетки называется расстояние d между серединами соседних щелей или сумма ширины щели b и ширины непрозрачного участка a. ВОПРОС 12 Зачем между дифракционной решеткой и экраном ставится собирающая линза? Линза собирает параллельные лучи, которые идут от разных щелей дифракционной решетки, в одну точку на экране. ЗАДАНИЕ 13 Напишите формулу разности хода лучей, идущих от двух соседних щелей дифракционной решетки под углом ϑ. РАЗНОСТЬ ХОДА лучей, идущих под углом ϑ от двух соседних щелей шириной b (период решетки d): = d sin(ϑ). ЗАДАНИЕ 14 Напишите формулу разности фаз лучей от соседних щелей. РАЗНОСТЬ ФАЗ лучей, идущих под углом ϑ от двух соседних щелей шириной b (период решетки d): δ = 2π Δ λ = 2π d Sin(ϑ). λ ВОПРОС 15 Как формируются главные максимумы дифракционной картины? Главные максимумы формируются лучами, которые для соседних щелей решетки имеют разность хода, равную длине волны и излучаются в направлении главных максимумов. ВОПРОС 16 Как распространяется после решетки одна плоская гармоническая волна, падающая перпендикулярно плоскости решетки. Плоская гармоническая волна, падающая перпендикулярно плоскости решет-

49 ки после решетки распространяется в виде нескольких плоских волн, идущих в направлении главных максимумов, т.е. как лучи, идущие под углами, равными углам главных максимумов. ВОПРОС 17 Как будут распространяться после решетки две плоские гармонические волны с близкими длинами волн, падающие перпендикулярно плоскости решетки. Две плоские гармонические волны с близкими длинами волн, падающие перпендикулярно плоскости решетки, будут распространяться в направлении своих главных максимумов, причем разность углов для главных максимумов разных волн будет мала. ВОПРОС 18 Как дифракционная решетка для радиолокационной волны будет отличаться от обычной дифракционной решетки для видимого света? Дифракционная решетка для радиолокационной волны будет иметь щели, которые хорошо наблюдаются глазом, т.к. их размер сопоставим с длиной ЭМВ радиолокатора, составляющей 1 10 см.

Как узнать сумму налога с продаж

Объяснение:
 1. Преобразуйте процент налога в десятичное число, переместив десятичную точку на два пробела влево.
 2. Умножьте значение до налогообложения на вновь вычисленное десятичное значение, чтобы найти стоимость налога с продаж.
 3. Добавьте сумму налога с продаж к сумме до налогообложения, чтобы рассчитать общую стоимость.

Расчет налога с продаж на момент покупки:

Чтобы рассчитать налог с продаж на предмет, нам нужно сначала умножить стоимость предмета до налогообложения на процент налога с продаж после того, как он был преобразован в десятичное число.После расчета налога с продаж его необходимо добавить к сумме до налогообложения, чтобы определить общую стоимость товара. Начнем с примера. Если журнал стоит 2,35 доллара и имеет налог с продаж в размере 6%, то какова его общая стоимость. Во-первых, нам нужно преобразовать процент налога с продаж в десятичное число, сдвинув точку на два пробела влево.

Теперь нам нужно умножить стоимость этого товара до вычета налогов на это значение, чтобы рассчитать стоимость налога с продаж.

Округляем до двух десятичных знаков, так как наша сумма выражается в долларах и центах.

Наконец, добавьте это значение к стоимости товара до вычета налогов, чтобы найти общую стоимость.

Расчет процента налога с продаж от общей суммы:

Если нам дана общая стоимость предмета или группы предметов и стоимость товара (ов) до налогообложения, то мы можем рассчитать процент налога с продаж от общей стоимости.Во-первых, нам нужно вычесть стоимость до вычета налогов из общей стоимости покупки. Затем нам нужно создать отношение налога с продаж к стоимости товаров до налогообложения. Наконец, нам нужно создать пропорцию, в которой затраты до налогообложения относятся к 100%, и найти процент от налога с продаж. Начнем с примера. Если человек платит 245,64 доллара за продукты, которые стоят 220 долларов до вычета налогов, то каков процент налога с продаж для этих товаров.

Сначала вычтите стоимость до налогообложения из общей стоимости товаров, чтобы найти стоимость налога с продаж.

Затем создайте отношение налога с продаж к стоимости товаров до налогообложения.

Наконец, создайте пропорцию, в которой значение до налогообложения пропорционально 100%, и решите процент налога с продаж.

Крест умножить и решить.

Выделите процент налога с продаж в левой части уравнения, разделив каждую сторону на значение до налогообложения.

Округляем до двух десятичных знаков, так как наш ответ выражается в долларах и центах.

Наконец, мы можем проверить этот ответ, вычислив процент налога с продаж от общей суммы, как было показано ранее.

Во-первых, нам нужно преобразовать процент налога с продаж в десятичное число, сдвинув точку на два пробела влево.

Теперь нам нужно умножить стоимость этого товара до вычета налогов на это значение, чтобы рассчитать стоимость налога с продаж.

Округляем до двух десятичных знаков, так как наша сумма выражается в долларах и центах.

Наконец, добавьте это значение к стоимости товара до вычета налогов, чтобы найти общую стоимость.

Наши ответы проверьте; следовательно, они верны. Теперь давайте воспользуемся этой информацией для решения данной проблемы.

Решение:

Есть два способа решить эту проблему. В первом случае вы спросите себя: «76,96 доллара США — это 104% от первоначальной цены»? Это будет представлено как:

Аналогичным образом, вы можете начать с вопроса: «Повышение цены на 4% в конечном итоге составит 76 долларов.96? «Это можно перевести как:

Обратите внимание, что это то же самое, что и в приведенном выше уравнении.

Решите первое уравнение, разделив обе части на 1,04. Это дает вам 74 доллара.

О металлах | Информация по изготовлению ювелирных изделий

-Сортировка по цене — От высокой к низкой цене — От низкой к высокой Имя — Сортировка от А до Я Имя — Сортировка от Я до А

Что такое элементы и сплавы?
Металлы могут быть элементами или сплавами. Элементы — это основные строительные блоки химии. Примеры элементов: кислород, азот, водород, железо (Fe), медь (Cu) и ниобий (Nb).

Свинец (Pb) — это элемент, который на протяжении 1000 лет был популярен в качестве ингредиента литейных сплавов (и некоторых других сплавов), поскольку он делает некоторые металлы более мягкими, менее хрупкими и / или помогает им плавиться при более низких температурах. В настоящее время известно, что свинец связан с определенными когнитивными проблемами и проблемами со здоровьем (особенно у детей), и большинство правительств регулируют допустимые количества свинца в компонентах ювелирных изделий из-за опасности проглатывания детьми бусинок или других частей своих украшений.Компоненты ювелирных изделий, содержащие свинец , обычно считаются безопасными для взрослых при обращении и ношении на улице, поскольку взрослые с меньшей вероятностью проглотят свои драгоценности. Подробнее о свинце в ювелирных компонентах.

Сплавы представляют собой смеси различных элементов. Сплавы могут быть «основным» (менее дорогостоящим) металлом, таким как латунь, или «драгоценным» (более дорогим) металлом, например, стерлинговым серебром или каратным золотом. Ювелиры и инженеры создают сплавы для изменения цвета, температуры плавления и / или прочности элементов.Например, чистое золото слишком мягкое для большинства применений. Чтобы сделать его прочнее, его легируют (смешивают) с другими элементами.

Что такое основные металлы?
Недрагоценный металл — это универсальный термин в ювелирной промышленности для металлов, используемых в бижутерии. В металлообработке основным металлом является любой металл, не относящийся к благородным или драгоценным металлам. Недрагоценные металлы могут быть плакированными или необработанными (без покрытия, без покрытия).В бижутерии неблагородные металлы часто покрывают очень тонким слоем золота, серебра, никеля, родия или другого металла на поверхности бусины, находки, цепочки или другого компонента.

Общие недрагоценные металлы включают:


Алюминий — мягкий металл, поэтому он отлично подходит для тиснения и штамповки металлов, а также для наслоения и клепки.
Алюминий не ржавеет и не требует патины с помощью стандартных химикатов, которые обычно используются для затемнения ювелирных изделий.Он окисляется при контакте с кислородом или водой! К счастью, этот окисленный слой оксида алюминия (Al2O3) сразу образует стабильный слой, который защищает алюминий от коррозии или дальнейшего окисления.
Как окрасить алюминий? Яркие, стойкие цвета алюминия достигаются за счет анодирования. Анодирование — это электрохимический процесс, при котором металлическая поверхность превращается в прочное, коррозионно-стойкое оксидное покрытие. Хотя цвет прочный, помните, что алюминий — мягкий металл: при работе с анодированным алюминием старайтесь не поцарапать анодированный слой.
Чтобы добавить свои собственные цвета к алюминию, вы можете использовать краски, спиртовые чернила Ranger и искусственную патину Vintaj, но, чтобы избежать негативных реакций, мы настоятельно рекомендуем избегать использования традиционных ювелирных химикатов. (Не , а не , используйте Win-Ox ™ с алюминием!) Магазин алюминиевый лист | Магазин алюминиевой проволоки .

Латунь — это сплав меди, цинка и иногда других металлов. Обычно это 70% меди и 30% цинка.Наша красная латунная проволока на 90% состоит из меди и на 10% из цинка, что придает ей немного более теплый цвет. Необработанная (без покрытия) латунь Компоненты обычно того же цвета, что и желтые (плакированные) детали, хотя они могут различаться по цвету и могут также работать с золотой пластиной. Поверхности изделий из необработанной латуни могут быть несовершенными и требовать полировки, а их отделка может измениться с возрастом.

Латунь с защитой от потускнения (запатентованный сплав) по цвету очень близка к 14-каратному золоту. Другое название латуни, защищающей от потускнения, — это латунь, устойчивая к потускнению.

Brittania Pewter — см. Pewter
Медь — элементарный металл ярко-красновато-оранжевого цвета. Это очень реактивный металл, то есть со временем он потемнеет и приобретет патину, иногда с зеленоватым оттенком. Медь также может обесцвечивать кожу, чаще всего, когда ее плотно носят, как кольцо на пальце или плотно прилегающий браслет.Медь — мягкий металл, поэтому она отлично подходит для обмотки проволоки. Из-за мягкости меди твердые медные компоненты могут гнуться легче, чем бусинки и выводы из меди. Медь без покрытия обычно называют сырой медью или чистой медью.

Нейзильбер иногда также называют немецким серебром . Это сплав неблагородных металлов никеля, меди и цинка. Хотя никель имеет серебристый цвет, он не содержит стерлингового серебра , а не .Наша проволока из нейзильбера на 65% состоит из меди, на 18% из никеля и на 17% из цинка. Относительно невысокая стоимость мельхиора по сравнению со стерлинговым серебром делает его привлекательным вариантом для изготовления ювелирных компонентов. Просто имейте в виду, что у некоторых людей аллергия на никель, и вы не сможете продавать его в ЕС. См. Без никеля
Ниобий обладает высокой устойчивостью к коррозии и другим реакциям и используется в медицинских имплантатах.Фурнитура ювелирных изделий из ниобия бывает нескольких анодированных цветов. Анодирование — это способ окраски металла путем погружения его в электрически заряженную «ванну», которая создает яркие цвета без покрытия или окраски поверхности. Цвета не отслаиваются и не отслаиваются, как гальванические или окрашенные поверхности. Главный недостаток анодированного ниобия в том, что он не сочетается с основными серебряными и золотыми цветами. С другой стороны, ниобий — инертный элемент, без никеля, свинца или других добавок, большинство людей с аллергией на металл могут безопасно носить ниобий.
Pewter включает любой из многочисленных серебристо-серых сплавов олова с различным количеством сурьмы и меди. Старые / винтажные детали олова часто содержат свинец, потому что он недорогой и снижает температуру плавления сплава. Вы редко встретите олово, содержащее свинец, если не купите его у невежественного или недобросовестного поставщика. (Остерегайтесь цен, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой!)
Продукция TierraCast изготавливается из олова, не содержащего свинца, под названием Britannia pewter , которое состоит из олова, сурьмы и меди.Большинство оловянных бусин и ювелирных изделий TierraCast Britannia имеют покрытие (покрытие) другого цвета поверх оловянной основы.
Некоторые из наших изделий из недрагоценных металлов сделаны на основе латуни или цинкового сплава («Материал» на странице «Подробности») с покрытием из состаренного олова («Цвет» на странице «Подробности»). Почти во всех случаях эти латунные или цинковые сплавы соответствуют критериям бессвинцовой.


Сталь — это общий термин для широкого спектра сплавов на основе железа , которые являются очень прочными и твердыми.
 • Холоднокатаная сталь имеет форму, когда температура металла ниже его температуры рекристаллизации (обычно комнатной температуры). Металл буквально зажат между валками в мельнице, чтобы сплющить и утончать сталь. Этот метод холодной обработки упрочняет металл на 20% больше, чем горячая обработка. Он также создает очень гладкую поверхность с однородным финишем. Это позволяет создавать небольшие изделия с большой прочностью.
 • Сталь AFNOR XC45 — это особый тип холоднокатаной стали, представляющий собой комбинацию сталей XC45 и XC75 (AFNOR), также известных как сталь 1045 и сталь AISI 1078 соответственно.Сплав представляет собой углеродистую сталь без добавления никеля, что означает, что он соответствует строгим стандартам Директива ЕС по никелю.
  Ювелирные изделия из стали AFNOR XC45 включают высококачественные французские заколки для заколки и зажимы для обуви.

 • Углеродистая сталь имеет содержание углерода до 2,1% по весу и может содержать множество других элементов (помимо железа и углерода). По мере увеличения процентного содержания углерода сталь может становиться тверже и прочнее в результате термической обработки, но с соответствующим снижением пластичности (она может стать более хрупкой).Углеродистая сталь имеет матовую поверхность по сравнению с блестящей поверхностью нержавеющей стали.

Нержавеющая сталь (также известная как коррозионно-стойкая сталь) — это общее название для любого стального сплава с минимум 11,5 мас.% Хрома. Общие типы или сорта включают 440, 304L, 316L и 904A. Во всех типах нержавеющей стали хром создает очень тонкий слой оксида хрома на поверхности металла, который предотвращает его ржавление.
Преимущество нержавеющей стали перед сталью с гальваническим покрытием состоит в том, что при появлении царапин или повреждений нержавеющая сталь «самовосстанавливается», образуя новый слой оксида хрома. В стали с гальваническим покрытием царапины на покрытии могут привести к коррозии находящейся под ним стали. Как правило, чем выше процент хрома, тем выше коррозионная стойкость стали. В сплав добавляют другие металлы, чтобы придать стали другие свойства, такие как прочность и ковкость. Никель добавлен для усиления защитного оксидного слоя.
Фурнитура из нержавеющей стали чуть более серого цвета, чем белая фурнитура, но разница едва заметна, особенно на готовых украшениях. Нержавеющая сталь плохо сочетается с серебряной или серебряной пластиной.
 • Нержавеющая сталь 304 — самый популярный сорт нержавеющей стали. Это 18-20% хрома, 8-10,5% никеля, 0,08% углерода, плюс железо и перечисленные выше микроэлементы. Он обычно используется в пищевой промышленности (раковины, кофейные урны, хранение и транспортировка молочных продуктов, пиво / пивоварение, обработка цитрусовых и фруктовых соков и т. Д.).Такая же устойчивость к коррозии и пятнам, которая делает его идеальным для обработки пищевых продуктов, также делает его популярным для изготовления ювелирных изделий.

 • Нержавеющая сталь 304L почти такая же, как 304, но имеет более низкое содержание углерода (0,03%) и может содержать немного большее количество никеля (8–12%). Этот сплав обладает повышенной свариваемостью и устойчивостью к коррозии (отлично подходит для мужских украшений).

 • Нержавеющая сталь 430 содержит менее 0,75% никеля, а некоторые формы нержавеющей стали 430 соответствуют директиве ЕС по никелю (менее 0,75%).05% миграции ионов никеля). Нержавеющая сталь 430 имеет хорошую коррозионную стойкость по сравнению с не нержавеющей сталью, но не так хороша, как сплавы 304 и 316. Это делает его менее популярным для ювелирных изделий, чем можно было бы ожидать из-за низкого содержания никеля. Тем не менее, он набирает популярность из-за низкого содержания никеля, и теперь у нас есть колпачки для бус в дополнение к деталям для серег из нержавеющей стали 430 .

Хирургическая нержавеющая сталь — это особый тип нержавеющей стали, которая, хотя и пригодна для ношения большинством населения, содержит небольшое количество никеля (на который у некоторых людей есть аллергия), обычно 8% в ювелирных изделиях.
 • Хирургическая нержавеющая сталь 316 и 316L содержит 2-3% молибдена для еще большей устойчивости к агрессивным коррозионным веществам (как промышленным, так и внутрикоррозийным). 316L — это низкоуглеродистая версия марки 316 с повышенной устойчивостью к коррозии, которая часто используется в часах из нержавеющей стали и в морских приложениях. Как и большая часть другой нержавеющей стали, она содержит 8-10,5% никеля, что делает ее непригодной для людей с аллергией на никель.

Титан — очень прочный металл, чрезвычайно устойчивый к коррозии.Из-за этого он часто используется в медицинских имплантатах и ​​является отличным выбором для людей с аллергией на никель. Наш титановые швензы и стойки для серег относятся к классу 1 ASTM F67, который представляет собой нелегированный коммерчески чистый титан и соответствует требованиям Директива ЕС по никелю. Наш Титановые стойки для серег имеют либо оловянную подушку Brittania, либо плоскую подушку из нержавеющей стали 430.
«Белый металл» и «горшечный металл» — термины для сплавов на основе олова, используемых при низкотемпературном литье компонентов ювелирных изделий из недрагоценных металлов.Белый металл — это «серебряный» цвет, который чаще всего встречается на бижутерии и изделиях из недрагоценных металлов. Отливки из белого металла обычно бывают трехмерными, а не плоскими и часто покрываются гальваническим покрытием. Точный состав белого металла варьируется, потому что каждый литейный цех и цех используют свою собственную формулу.

См. Покрытие

для получения дополнительной информации о цветах компонентов из недрагоценных металлов.

Что такое драгоценные металлы?
Термин драгоценный металл относится к редким металлам, имеющим высокую экономическую ценность.Этот термин обычно включает платину, золото и серебро. Металл может считаться «благородным» металлом (что означает, что он обладает высокой устойчивостью к коррозии), но не «драгоценным» металлом. Золото, серебро и платина обычно считаются как благородными, так и драгоценными металлами. В отдельные годы рыночные «спотовые» цены на драгоценные металлы сильно колеблются. Немедленный эффект будет заметен в проволоке, листе, бусинах и фурнитуре из серебра, золота и золота 14 карат. Если цены останутся особенно высокими (или низкими), будет аналогичное (но меньшее) влияние на цены на посеребренные и позолоченные (недрагоценные металлы) предметы.

Драгоценные металлы в Rings & Things включают:
Стерлинговое серебро , иногда с штампом . 925 , представляет собой сплав не менее 92,5% серебра, и (обычно) медь. Это мягкий, легкий в обработке металл, который можно состарить до темно-черного цвета или отполировать до яркого блеска. Дополнительная информация о серебре .
Стерлинговое серебро Argentium® — устойчивый к потускнению сорт стерлингового серебра, состоящий из 1.2% германия, 6,3% меди и 92,5% серебра. Для конечного пользователя главная привлекательность Argentium — его устойчивость к потускнению, которая требует гораздо меньшего ухода, чем традиционное серебро. Для металлистов Argentium предлагает дополнительные преимущества. Он не образует накипи, что экономит время ремесленников и делает его более экологически чистым по сравнению с традиционным фунтом стерлингов. Аргентиум может быть почти в два раза тверже стандартного отожженного стерлингового серебра с помощью простой термообработки, и его можно сваривать лазером.Эти свойства позволяют расширить возможности дизайна.
Чистое серебро , иногда с штампом .999 , содержит не менее 99,9% чистого серебра, что означает, что оно более мягкое и податливое, чем чистое серебро. Он также имеет тенденцию дольше тускнеть. Фурнитура и проволока из чистого серебра совместимы с серебром Art Clay ™ и глиной из драгоценных металлов.
Серебряная заливка изготавливается с использованием тепла и давления для нанесения слоя.925 пробы или чистое серебро 999 пробы на основу из менее дорогого металла. В результате получается поверхность из чистого серебра или чистого серебра, которая в сотни раз толще, чем серебряное покрытие. Для серебряной заливки еще нет отраслевых стандартов, но Компоненты, наполненные серебром, имеют вес не менее 1/20 серебра. Больше информации.
Vermeil , произносится как «vehr-MAY», представляет собой покрытие из каратного золота поверх стерлингового серебра.Компоненты ювелирных изделий Vermeil доступны в Rings & Things.
карат (kt) золота : Чистое золото составляет 24 карата, что означает, что 24 части из 24 являются золотом. 24kt слишком мягкий, чтобы быть функциональным, поэтому он легирован другими металлами для обеспечения прочности, стоимости и цвета. 14kt — это 14 частей золота из 24, а остальные 10 частей — другие металлы. В зависимости от цвета золота (желтого, розового, зеленого или белого) другие части могут быть из меди, серебра, никеля, цинка, олова, палладия и / или марганца.Люди с аллергией на никель должны знать, что до недавнего времени большая часть белого золота содержала никель. Сегодня палладий используется для изготовления сплава белого золота, который с меньшей вероятностью будет реагировать на кожу владельца.
Золотая заливка (также называемая золотой накладкой ) изготавливается с использованием тепла и давления для нанесения слоя каратного золота на основу из менее дорогого металла. В результате получается поверхность с каратным золотом. Минимальный слой каратного золота должен составлять не менее 1/20 от общего веса изделия. Бусины, проволока и бижутерия, наплавленные золотом .

Заполненные золотом трубки и проволока, как правило, бесшовные , поэтому тело касается только золота. Листы основного металла с золотым наполнением, используемые для других находок, могут быть , одинарная плакировка, (золото только на видимой стороне), или , двойная плакировка, (золото с обеих сторон, а иногда и по краю). Бесшовные изделия и изделия с двойным покрытием, наполненные золотом, менее подвержены обесцвечиванию, поскольку основной металл запечатан внутри золота. Однако слой золота на одинарном покрытом золотом 1/20 предмете такой же толщины (и такой же общий вес), как два слоя золота на двойном покрытом золотом предмете 1/20. Будьте осторожны при полировке предметов с золотым наполнителем, чтобы не удалить золотой слой.

Поверхностный слой каратного золота на изделиях с золотым наполнителем обычно составляет 10 карат, 12 карат или 14 карат ( см. Дополнительную информацию на рисунке ). Чтобы узнать толщину слоя, ищите дробь, например 1/10 или 1/20. Это будет 1/20, если не указано иное. Примеры:

 • 1/10 10kt GF: 1/10 общего веса должно составлять 10kt золота.
 • 1/20 12kt GF: 1/20 от общего веса должно быть 12kt золота.

Что такое этические и экологически чистые металлы?
Термины «этические металлы» и «зеленые металлы» описывают металлы, изготовленные из ранее использованных материалов, которые очищаются и используются повторно, в отличие от металлов, которые были добыты недавно. Некоторое количество серебра и золота всегда регенерировалось (перерабатывалось) из лома ювелирных изделий, электроники, промышленного лома, обработки фотографий и других источников.В этом смысле драгоценные металлы всегда были зелеными. Компания

Rings & Things спросила наших поставщиков серебряного листа и проволоки, сделаны ли их материалы из недавно добытых или переработанных материалов. Все они ответили, что используют переработанное серебро. После того, как изделие отлито, штамповано или фрезеровано, невозможно определить, откуда пришел металл. Это означает, что мы должны полагаться на то, что говорят нам производители. Тем не менее, исторический прецедент переработки драгоценных металлов в сочетании с высокими ценами на рынках металлов означает, что можно с уверенностью предположить, что по крайней мере некоторые из наших бусины из драгоценных металлов и фурнитура для украшений также изготавливается из так называемых этических металлов.

Что такое покрытия?
Покрытие представляет собой тонкий слой металла, который электрохимически или иным образом наносится на поверхность другой металлической основы. Другие материалы, такие как пластик, также могут быть покрыты покрытием. Многие плакированные предметы сначала покрываются медью, а затем — последним цветом.

Такие термины, как белый , желтый , серебряная пластина и золотая пластина , могут быть несколько двусмысленными, когда вы пытаетесь определить, является ли застежки в руке будут соответствовать ювелирная цепочка, прыжковые кольца, швензы и т. д.внесены в каталог. Вот наши определения покрытия, которые являются стандартными для ювелирной промышленности:

Белая пластина — «серебряный» цвет, который чаще всего встречается на бижутерии и изделиях из недрагоценных металлов. Компоненты с белым покрытием обычно более серые, но при этом более долговечные, чем компоненты с покрытием из серебра. Обычно они не тускнеют. Покрытие обычно представляет собой имитацию родия из меди, олова, цинка и / или никеля.

Многие компоненты TierraCast® с белым покрытием имеют покрытие из настоящего родия поверх никелевого грунтовочного покрытия. Существует вероятность выщелачивания никелевого грунтовочного покрытия, в результате чего расходные материалы R с годиумом Tierracast не полностью соответствуют требованиям Директива ЕС по никелю. Родий более яркий и серебристый, чем другие белые покрытия, но все же более серый, чем настоящее серебро.
Совет: Номер позиции для наших изделий с белым покрытием заканчивается на -1 .

Серебряная пластина представляет собой тонкий поверхностный слой настоящего серебра.Красиво сочетается с цветом стерлингового серебра; это не совсем соответствует нашим белым результатам. Как и чистое серебро, серебряная пластина может потускнеть. По этой причине его часто покрывают лаком, чтобы предотвратить или замедлить потускнение.
Совет: Номер позиции для наших посеребренных продуктов заканчивается на -3 .
Серебристый цвет — имитация серебряного покрытия, предназначенная для предотвращения окисления. Можно сказать, что это между серебряной тарелкой и белой тарелкой.
Пластина из состаренного серебра представляет собой тонкий поверхностный слой серебра, который был затемнен, чтобы придать ему «потертый» (окисленный) вид.
Оловянная тарелка, состаренная под старину — это покрытие оловянного цвета, которое было затемнено, чтобы придать ему «потрепанный» (окисленный) вид. Некоторые состаренные оловянные бусины и фурнитура матовые, а другие — блестящие.
Желтая пластина — это покрытие золотого цвета, которое немного более латунное, чем золотая пластина, а иногда и более долговечное.Желтая отделка лучше всего сочетается с необработанной латунью.
Совет: Номер позиции для наших изделий с желтым покрытием заканчивается на -2.
Золотая пластина представляет собой очень тонкий слой настоящего золота (примерно 1/1000 — 1/1000000 дюйма). Цвет соответствует 14-каратному золоту. Толщина толстой золотой гальванической пластины может составлять 2 или 3/1000 дюйма (это также можно записать как 2 или 3 мил). Узнайте разницу между золотой пластиной и золотой заливкой.Многие позолоченные предметы имеют пластину из белого никеля под последней золотой пластиной. Предупреждение: лосьон для рук ускорит потускнение позолоченных компонентов и может привести к черному цвету в течение нескольких дней после использования.
Совет: Номер позиции для наших позолоченных продуктов заканчивается на -4 .

Gilt — это очень тонкая отделка золотого цвета, которая не является настоящим золотом.

Vermeil , произносится как «vehr-MAY», представляет собой покрытие из каратного золота поверх стерлингового серебра (дополнительную информацию см. В разделе «Драгоценные металлы»).

Золотая пластина, состаренная под старину представляет собой очень тонкий поверхностный слой настоящего золота (примерно 1/1000 — 1/1000000 дюйма), который затемнен для придания ему «потрепанного» (окисленного) вида. Предупреждение: лосьон для рук ускорит потускнение позолоченных компонентов и может привести к черному цвету в течение нескольких дней после использования.
Старые латунные компоненты обычно имеют основу из латуни или цинка с латунным покрытием.Щели на состаренных латунных бусинах, подвесках и фурнитуре затемнены, чтобы придать им «потертый» (окисленный) вид.
Медная пластина — это блестящее блестящее медное покрытие. Поскольку металл под покрытием обычно более твердый, чем медь, компоненты с медным покрытием имеют тенденцию быть более прочными (менее гибкими), чем твердые медные детали.
Медная пластина, состаренная под старину. — это медное покрытие, которое было затемнено, чтобы придать ему «потертый» (окисленный) вид.
Gunmetal Покрытие различается по цвету от темно-синего до матово-темно-серого и до блестящего черного металла. Он часто состоит из черного никелированного покрытия поверх латуни, но мы также производим некоторые компоненты из пушечной бронзы, которые соответствуют Директиве ЕС по никелю. (Щелкните информацию о продукте, чтобы узнать, соответствует ли он Директиве ЕС по никелю.) У нас также есть чешские и японские стеклянные бусины с металлическим покрытием!

Подробнее о конкретных металлах см.

Основные металлы и Драгоценные металлы .

В чем разница между золотой пластиной и золотой заливкой?
Золотая заливка в 50–100 000 раз толще, чем обычное золотое покрытие, и примерно в 17–25 000 раз толще, чем тяжелая золотая гальваника. Точно так же серебряная заливка в 100 раз толще, чем серебряное покрытие.
Иллюстрированные примеры сравнения толщины золотой пластины с толщиной золотой заливки:

Для получения дополнительной информации о золотой заливке (золотом наложении) ознакомьтесь с объяснением, предоставленным artisanplating.com.

Аллергия на металлы
Аллергическая реакция на никель — одна из самых распространенных аллергий на металл, с которой могут столкнуться вы или ваши покупатели ювелирных изделий. Люди с легкой аллергией на никель обычно могут носить хирургическую нержавеющую сталь несколько часов или, возможно, весь день. Но некоторые люди настолько чувствительны, что не могут даже носить часы или кнопки на Levi’s касаются их кожи.Людям, страдающим аллергией на никель, мы предлагаем находки серег стерлингового серебра, каратное золото, ниобий, титановая фурнитура для серег, и неметаллическая фурнитура для серег.

«Без никеля» может сбивать с толку, поскольку предметы с пометкой без никеля могут содержать крошечное, но все же измеримое количество никеля (да? Читайте дальше …) . Еще не существует стандарта US для количества никеля, разрешенного в компонентах ювелирных изделий.Стандарт Европейского Союза, обычно называемый Директивой ЕС по никелю , ограничивает количество никеля, которое может выделяться на кожу из ювелирных изделий и других продуктов. Эти «пределы миграции» отличаются от измерения процентного содержания никеля в составе сплава. Модель UK приняла Директиву ЕС по никелю в качестве стандарта на никель. Если у вас есть клиенты в Великобритании или ЕС — или если вы хотите начать продавать свои ювелирные изделия в этих странах, — вам нужно соблюдать Директиву ЕС по никелю. Дополнительная информация о безникеле и Директиве по никелю .

Гипоаллергенный — популярный маркетинговый термин, но не имеет юридического определения. Когда ваши клиенты запрашивают гипоаллергенные украшения, мы рекомендуем вам выбрать варианты без никеля. Чтобы узнать больше о термине «гипоаллергенный» и о различных отличных вариантах минимизации аллергических реакций, см. сообщение в блоге «Хирургическая нержавеющая сталь и гипоаллергенные металлы». Еще одна вещь, которая усложняет ситуацию, заключается в том, что аллергия на металлы похожа на пищевую и другие аллергии — не у всех аллергия на одно и то же.

Патины и окислители
Патина — это коррозия или окисление, происходящие на металлической поверхности. Ржавчина на железе — один из примеров; потускнение серебра — другое. Патины часто образуются естественным образом при длительной выдержке, но также могут быть созданы искусственно для создания состаренного (так называемого потрепанного) образа.

Растворы для антиквариата (также известные как окислители) часто используются ювелирными мастерами для придания патины металлическим бусинам, подвескам и находкам.Rings & Things предлагает решения, которые дают глубокую черную патину или коричнево-черную патину. Каждый из них может использоваться на различных металлах. Перед использованием антикварного раствора обязательно ознакомьтесь с инструкциями и мерами предосторожности и тщательно соблюдайте их!

Если вы любите экспериментировать с патиной и декоративной металлической отделкой, мы рекомендуем эти книги:


Антикварные сувенирные копейки с печенью из серного геля.


О материалах для изготовления ювелирных изделий
Бесплатные учебники по изготовлению ювелирных изделий (вход в систему не требуется)
Магазин www.кольца-things.com

Математика | Основы теории графов — Набор 2

Предварительное условие — Основы теории графов — Набор 1
Граф — это структура, составляющая набор объектов, в котором некоторые пары объектов в некотором смысле «связаны». Объекты графа соответствуют вершинам , а отношения между ними соответствуют ребрам .Граф изображен схематически как набор точек, изображающих вершины, соединенные линиями или кривыми, изображающими ребра.
Формально

«Граф состоит из непустого набора из вершин (или узлов) и набора из ребер . Каждое ребро имеет одну или две связанные с ним вершины, которые называются конечными точками ».

Вниманию читателя! Не прекращайте учиться сейчас. Практикуйте экзамен GATE задолго до самого экзамена с помощью предметных и общих викторин, доступных в серии тестов GATE Test Series Course .

Изучите все концепции GATE CS с бесплатными живыми классами на нашем канале YouTube.

Типы графов: Существует несколько типов графов, различаемых на основе ребер, их направления, веса и т. Д.


1. Простой граф — Граф, в котором каждое ребро соединяет две различных вершин и где никакие два ребра не соединяют одну и ту же пару вершин, называется простым графом. Например, рассмотрим следующий граф —

Приведенный выше граф является простым графом, поскольку ни одна вершина не имеет петли, и никакие две вершины не имеют более одного соединяющего их ребра.
Ребра обозначаются вершинами, которые они соединяют — это ребро, соединяющее вершины и.

2. Мультиграф — Граф, в котором несколько ребер могут соединять одну и ту же пару вершин, называется мультиграфом.
Поскольку между одной и той же парой вершин может быть несколько ребер, кратность ребра указывает количество ребер между двумя вершинами.

Приведенный выше график является мультиграфом, поскольку между и есть несколько ребер.Кратность ребра равна 2.

В некоторых графах, в отличие от показанного выше, ребра направлены на и . Это означает, что отношения между объектами только односторонние, а не двусторонние. Направление краев может быть важным в некоторых приложениях.

В зависимости от того, являются ли ребра направленными или нет, мы можем иметь ориентированных графа и неориентированных графов . Это свойство можно расширить до простых графов и мультиграфов, чтобы получить простые ориентированные или неориентированные простые графы и направленные или неориентированные мультиграфы.


Базовая терминология графа:

В вышеупомянутом обсуждении уже были объяснены некоторые термины, касающиеся графов, такие как вершины, ребра, направленные и неориентированные ребра и т. Д. Есть больше терминов, которые описывают свойства вершин и ребер.

Примечание: Если вершина имеет нулевой градус, она называется изолированной . Если градус равен единице, то он называется кулон .

Теорема о рукопожатии:

Что получится, если сложить степени всех вершин графа.В случае неориентированного графа каждое ребро вносит свой вклад дважды: один раз для своей начальной вершины, а второй — для его конечной вершины. Таким образом, сумма степеней равна удвоенному количеству ребер. Этот факт утверждается в теореме о подтверждении связи.

 Позвольте быть неориентированный граф с ребрами. потом

Если G - ориентированный граф,

 

Теорема о подтверждении связи для неориентированных графов дает интересный результат —

 Неориентированный граф имеет четное число вершин нечетной степени.

Доказательство: Позвольте и быть наборами вершин четной и нечетной степени соответственно.
Мы знаем из теоремы о рукопожатии, что,

Итак,

Сумма степеней вершин с четными степенями четная. LHS также четная, что означает, что сумма степеней вершин с нечетными степенями должна быть четной.
Таким образом, число вершин с нечетной степенью четно.


Некоторые специальные простые графики:

1.Полные графы — Простой граф вершин, имеющий ровно одно ребро между каждой парой вершин, называется полным графом. Полный граф вершин обозначается. Общее количество ребер n * (n-1) / 2 с n вершинами в полном графе.

2. Циклы — Циклы — это простые графы с вершинами и ребрами. Цикл с вершинами обозначается как. Общее количество ребер n с n вершинами в циклическом графе.

3.Колеса — Колесо похоже на цикл, с одной дополнительной вершиной, которая соединена со всеми остальными вершинами. Колеса вершин с 1 вершиной сложения обозначаются. Общее количество ребер 2 * (n-1) с n вершинами в колесном графе.

4. Гиперкуб — Гиперкуб или n-куб — это граф с вершинами, каждая из которых представлена ​​n-битовой строкой. Вершины, различающиеся не более чем на 1 бит, соединены ребрами. Гиперкуб вершин обозначается. Общее количество ребер n * с вершинами в графе куба.


5. Двудольные графы — Простой граф называется двудольным, если его множество вершин можно разделить на два непересекающихся набора, так что каждое ребро имеет начальную вершину в первом наборе и конечную вершину. во втором сете. Общее количество ребер (n * m) с (n + m) вершинами в двудольном графе.

Теорема — Простой граф является двудольным тогда и только тогда, когда можно назначить один из двух
разных цветов каждой вершине графа, чтобы никаким двум соседним
не был назначен одинаковый цвет.

Двудольный граф с вершинами и в двух непересекающихся подмножествах называется полным, если есть ребро из каждой вершины в первом наборе до каждой вершины во втором наборе, всего ребер. Полный двудольный граф с вершинами в первом наборе и вершинами во втором наборе обозначается как.


GATE CS Corner Вопросы

Выполнение следующих вопросов поможет вам проверить свои знания.Все вопросы задавались в GATE в предыдущие годы или в пробных тестах GATE. Настоятельно рекомендуется попрактиковаться в них.

1. GATE CS 2013, вопрос 25
2. GATE CS 2014, набор-1, вопрос 61
3. GATE CS 2006, вопрос 71
4. GATE CS 2002, вопрос 25
5. GATE CS 2004, вопрос 37
6. GATE CS 2014 Set-2, вопрос 13

Ссылки-

Графики — Википедия
Дискретная математика и ее приложения, Кеннет Х. Розен

Эта статья предоставлена ​​ Чирагом Манвани .Если вам нравится GeeksforGeeks и вы хотите внести свой вклад, вы также можете написать статью, используя write.geeksforgeeks.org, или отправить свою статью по адресу [email protected] Посмотрите, как ваша статья появляется на главной странице GeeksforGeeks, и помогите другим гикам.

Пожалуйста, напишите комментарий, если вы обнаружите что-то неправильное, или если вы хотите поделиться дополнительной информацией по теме, обсужденной выше.


Как продать свои ювелирные изделия: что нужно знать Получите максимальную отдачу от своего золота, бриллиантов и ювелирных изделий: Arden Jewelers

Что нужно знать, чтобы получить больше от золота, бриллиантов и украшений

Спешите? Приходите к нам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку стоимости ваших украшений.Или узнайте, как KCRA 3 получил больше за свои украшения, когда они пришли к нам.

Что интереснее: получить корневой канал, заплатить налоги или продать свои украшения? Не большой выбор, но ниже приведены некоторые знания, которые помогут избавиться от разочарования при продаже ваших украшений. И ответьте на такие сложные вопросы, как: Получу ли я справедливую цену за свои украшения? Или я слишком много заплатил?

Две важнейшие области знаний для получения наилучшей цены на ваши драгоценности — это факторы, определяющие стоимость ювелирных изделий с недвижимостью и варианты их ликвидации.Означает ли это, что вам нужно стать геммологом, чтобы продать свои украшения? Нет. Но некоторые домашние задания и заметки могут означать гораздо более высокую цену, заплаченную за ваши украшения. Начнем с того, от чего зависит стоимость ювелирных украшений.

Estate — это общий термин, используемый для описания бывшего в употреблении. Этот факт является одним из определяющих факторов. Б / у украшения в целом не так ценны, как новые. Некоторые люди никогда не купят предыдущий набор для помолвки по суеверным причинам. У меня были клиенты, которые могли бы сэкономить сотни долларов, если бы купили бывшее в употреблении кольцо, но отказались.

Ювелирные изделия — это индустрия, ориентированная на стиль. Некоторые стили являются классическими и сохраняются десятилетиями, другие — всего несколько месяцев. Вышедшие из моды ювелирные изделия Estate не могут иметь наивысшей цены. На самом деле некоторые стили настолько не в моде, что единственная ценность ювелирных изделий — это их внутренняя ценность. Другая крайность заключается в том, что украшения могут быть антикварными. Антикварные украшения очень коллекционируются, и для их продажи может потребоваться особый вариант. Знание того, что ваши украшения просто старые и вышедшие из моды или антиквариат, может означать разницу в сотни, если не тысячи долларов.

Помните, что вам платят за ювелирные изделия не в зависимости от того, что вы заплатили, а в зависимости от состояния и спроса при продаже.

Состояние — главный определяющий фактор цены, полученной за ваше украшение. Поврежденные и сломанные ювелирные изделия во многих случаях оправдывают затраты на восстановление, но в большинстве случаев поврежденные ювелирные изделия оцениваются только по их истинной стоимости. Ремонт ювелирных изделий во многих случаях нелогичен. Я видел ювелирные изделия, которые были покалечены таким образом, что затраты на восстановление незначительны и легко оправдываются.С другой стороны, то, что казалось незначительной проблемой, сделало невозможным восстановление ювелирных изделий. Ремонт ювелирных изделий — это та область, в которой вы не хотите заниматься своими руками. Позвольте профессионалам сделать это, иначе это может обойтись вам в кучу денег.

Изношенные украшения влияют на стоимость. Вернуть жизнь в ювелирное изделие — непростой ремонт. Большинство изношенных украшений оценивается по их собственному достоинству.

Ювелирные изделия лучше всего выглядят в чистоте. Тщательно очистите свои украшения, прежде чем показывать их.Если вы не знаете, как правильно очистить украшение на все 100%, позвольте профессиональному ювелиру почистить его за вас. В некоторых ювелирных магазинах его даже убирают бесплатно. Предупреждение: неправильная чистка может повредить и даже разрушить украшения. Если вы не знаете, как очистить украшение или самоцвет, позвольте это сделать профессионалам.

Вот несколько советов по чистке. Никогда не очищайте золото и драгоценные камни хлором. Чистящие средства на основе аммиака используются в ювелирной промышленности, но они могут повредить некоторые драгоценные камни. Постарайтесь избегать их, если можете, и знайте наверняка, не повредят ли они драгоценные камни в ваших украшениях.Используйте мягкое мыло с теплой водой и мягкую зубную щетку, затем тщательно промойте большинство украшений. Жесткая зубная щетка и зубная паста или зубной порошок поцарапают золото и повредят некоторые драгоценные камни. Лучший совет по чистке — знать наверняка, какие чистящие средства лучше использовать для ваших украшений, и делать это осторожно.

В ювелирной промышленности переработка отходов осуществляется тысячелетиями. На самом деле, часть золота в ваших украшениях могло использоваться со времен Иисуса. Поврежденные не подлежащие ремонту украшения покупаются по первоначальной стоимости.Внутренняя стоимость — это цена металла (золото, платина, серебро) плюс любые драгоценные камни. Процесс рафинирования, используемый для восстановления металла, использует сильнодействующие химические вещества и имеет строгие экологические нормы, которые влияют на цену металла, доставляемого для вторичной переработки.

Если вы хотите узнать, как рассчитать цену на металл и произвести вычисления, то читайте дальше, а если нет, переходите к следующему абзацу. Формула, используемая для расчета цены, — это цена металла (дневная спотовая цена), умноженная на чистоту (истинное содержание благородных металлов), умноженную на вес (может быть в унциях, пенни или граммах).Чистота — это карат золота или процентное содержание благородного металла (золото, платина, серебро). 24 карата чистые. 10 карат — это золото 10/24 или 0,410, а весовой баланс — это сплавы. 14 карат — это 14/24 или 0,583 золота, а 18 карат — это 18/24 или 0,750 золота. Платина в большинстве случаев состоит из 90% -ного сплава и 10% -ного сплава. Серебряные украшения, как правило, из серебра 925 пробы. Для драгоценных металлов используются три единицы веса: тройские унции, пенни и граммы. Тройская унция равна 20 пеннивейтам (DWT) или 31 пенни.15 грамм (подробнее об измерении веса драгоценных металлов). Итак, вот пример; скажем, спотовая цена на золото составляет 300 долларов, и кольцо 14K весом 10 граммов будет работать так. 300 долларов (спотовая цена) X 0,583 (проба золота) равняется 174,90 доллара за унцию, разделенному на 31,15 (тройская унция на грамм), что равняется 5,63 доллара за грамм, умноженное на наше кольцо из 10 граммов, равное 56,30 доллара. Просто не забудьте вычесть некоторые затраты на переработку и прибыль для дилера, и вы сможете узнать внутреннюю стоимость металла для ваших украшений.

Драгоценные камни — важная часть украшений.Стоимость ювелирных изделий поместья может на 99% определяться самоцветом. С другой стороны, самоцвет может добавить ноль к стоимости. Два критических фактора — это сам камень и его состояние. Некоторые драгоценные камни имеют более высокую ценность, чем другие. Натуральный рубин во много раз дороже синтетического рубина. Бриллианты обычно более ценны, чем аметисты. Знание класса и редкости вашего камня поможет понять его ценность. Состояние камня имеет решающее значение для его стоимости. Некоторые сколы и потертости могут оправдать затраты на повторную полировку.Но в большинстве случаев сколы и царапины сделают самоцвет непривлекательным и обесценившимся. Совет: бережное обращение с ювелирными изделиями ценится выше небрежности.

Обзор определяющих факторов ювелирных изделий поместья — это стиль, состояние и внутренняя ценность. Помните, что вам платят за ювелирные изделия не в зависимости от того, что вы заплатили, а в зависимости от состояния и спроса при продаже. Чистые украшения демонстрируют изделие в лучшем виде и помогают оценить дизайн и драгоценные камни.

Как лучше всего получить максимальную прибыль от ваших украшений?

Продажа ювелирных украшений — это искусство компромисса.Существует баланс между уплаченным долларом и скоростью платежа и простотой транзакции. Если вы хотите получить высокую цену, быстро и легко, вы мечтаете. Чем выше цена, полученная от продажи ювелирных изделий, тем дольше и сложнее сделка. Найти другого потребителя для покупки ваших украшений — это наиболее выгодно, но наиболее сложно, отнимает много времени и проблематично. Самый простой и быстрый способ продать — это зайти в магазин дилера, но вы продаете оптом или дешевле.Поиск баланса — это личное суждение.

У каждого метода продажи ювелирных изделий есть свои сильные стороны и недостатки. Помимо цены, полученной за ювелирные изделия, в уравнение входит время, которое вы должны потратить на продажу ювелирных изделий. Чего стоит ваше время и энергия? Я знал людей, которые два дня ездили по городу, чтобы заработать еще 20 долларов. Не упускайте из виду простоту транзакции. Не все люди решаются покупать и платить наличными на месте. Некоторым людям нужно два или три визита, чтобы решиться на покупку.Также может быть определенная степень доверия к доставке ювелирных изделий по всей стране, или даже план оплаты может быть единственным способом, которым человек может позволить себе ваши драгоценности. Баланс уплаченного доллара по сравнению с методом платежа может быть очень сложным.

Продажа бижутерии — это искусство компромисса… У каждого метода есть свои сильные и слабые стороны.

Этот список способов продать бижутерию не является исчерпывающим. Личное творчество может показать вам лучший способ продать свои украшения, или один из более традиционных методов может сработать.Изучите свои варианты и оцените преимущества и недостатки, чтобы найти самый лучший способ продать свои украшения.

Аукционы — это престижный способ продать ювелирные изделия поместья. Уничтожение ювелирных изделий через крупный аукционный дом выглядит изощренно. Известные на всю страну аукционные дома, такие как Christie’s, Sotheby’s и им подобные, устанавливают высокие цены и стандарты. Для таких аукционов лучше всего подходят ювелирные изделия высокого класса. Есть много региональных и местных аукционных домов, которые могут продавать ювелирные украшения средней ценовой категории.Аукционы могут быть очень рискованными, потому что конечная цена неизвестна, но риск может принести очень положительную цену продажи. Ключом к продаже ювелирных изделий вашего поместья на аукционах является поиск подходящего дома для ваших ювелирных изделий, знание лучшего времени для продажи и удача.

Онлайн-аукционы предлагают множество преимуществ и некоторые риски. Он-лайн аукционы, такие как e-bay, — это аукционы, проводимые через Интернет, с охватом мировой аудитории. Стоимость продажи объекта скромная, если объект продается. Продажи не гарантированы.Какой онлайн-аукцион использовать, является критическим выбором. На крупных аукционах много предложений и продаж, но во всей этой деятельности легко потеряться. Еще одна задача — выбрать лучшую категорию. Если вы выберете меньшую онлайн-аукционную компанию, многие потенциальные покупатели не найдут ваше предложение. Решение лучше всего принимать, исследуя, как продавался ваш конкретный тип ювелирных изделий. Отправьте электронное письмо и спросите других продавцов, получили ли они желаемую цену и каков опыт продаж для них.

Самая сложная часть онлайн-аукционов — это сама сделка.Кто кому в первую очередь поверит. Обычно покупатель отправляет деньги, затем продавец отправляет товар. Продавец также должен предоставить покупателю период времени для возврата товара для получения полной компенсации. Сделка может быть проблемной или гладкой. Пусть все ваши опыты пройдут без проблем, но проблемы с транзакциями, которые я отслеживал, похоже, выполняются между 20% и 35% попыток с проблемами.

Ювелирные брокеры предлагают профессиональные услуги за определенную плату. Думайте о ювелирном брокере как о наемном профессионале, работающем на вас на очень сложном рынке, таком как ювелирная промышленность.Убедитесь, что они верны только вам. Большинство ювелирных брокеров хорошо разбираются в драгоценных камнях и ювелирных изделиях. Брокеры по ювелирным изделиям взимают процент от 10% до 50% в зависимости от типа предоставляемых услуг. Брокеры могут помочь продать вещь на ведущем аукционе или найти местного дилера, готового быстро заплатить большую сумму. Некоторые брокеры по ювелирным изделиям также выступают в качестве дилеров и выкупают право на немедленную сделку. Брокеры по ювелирным изделиям обычно находятся в крупных городах и предлагают услуги по поиску ювелирных изделий и бриллиантов.

Ломбарды и перекупщики — еще один вариант входа и продажи. Большинство работает над денежной оценкой ювелирных изделий. Денежная стоимость большинства ювелирных украшений — это процент от их истинной стоимости. Ключ к пониманию этой покупательской среды — это процент. Некоторые дилеры платят около 90% внутренней стоимости, в то время как другие платят всего 33%. Единственный способ найти лучшую цену — это физически отнести украшения в несколько магазинов. Затем продайте в магазин, который предлагает лучшее соотношение цены и качества.

Больше возможностей для продажи

Консигнация предлагает более высокую цену при продаже, но откат времени назад. Никто не знает, сколько времени это займет и продастся ли. Магазины, предлагающие товары на продажу, варьируются от недорогих секонд-хенд до элитных ювелирных магазинов. Тип имеющихся у вас ювелирных украшений определяет, какой магазин будет пытаться продать ваши украшения. Если у вас есть дорогая вещь в отличном состоянии, элитное место может принести хорошую прибыль.

Партия обычно состоит из контракта на сумму, за которую ювелирные изделия будут проданы, и процентную ставку, оставленную магазином.Некоторые контракты имеют ограничение по времени, и кто несет ответственность, если они утеряны или повреждены. Вы должны знать детали контракта, чтобы понимать, что будет, а что не будет. Некоторые магазины платят сразу, другие платят через определенное время или когда вы звоните. Узнайте, что происходит, если магазин закрывается или переезжает. Многие люди вообще потеряли из виду свои украшения. Узнайте, в чем заключаются обязательства магазина и у вас. Также узнайте, как магазин будет продавать ваши украшения. Если они будут его рекламировать или просто выставят на витрину.Налаживайте частые контакты, чтобы держать ваши украшения в памяти продавцов.

Газеты предлагают частным лицам лучший шанс продать товар розничному покупателю. Классифицированный покупатель, по всей вероятности, сравнивает товары больше, чем кто-либо другой. Они знают цены на ваши новые украшения и заплатят скидку за подержанные украшения. Также помните, что цены, запрошенные в документе, редко достигаются и не отражают истинную рыночную стоимость. Иногда ювелирные изделия продаются намного дешевле, чем рекламируется, или вообще не продаются.Но с некоторыми мерами предосторожности и определенными сроками размещение объявлений, как правило, является одной из самых высоких цен, реализуемых для средних ювелирных изделий из поместья.

Розничный покупатель — это самая высокая цена, которую вы могли получить за ювелирные изделия из поместья. Газета — это один из многих способов донести до покупателей ваше сообщение о продаже. Общественные доски объявлений предлагают недорогой способ связаться с людьми. Поищите в своем районе или на работе доски объявлений. Электронные доски объявлений также могут сработать, если вы найдете подходящую.Работа в сети с друзьями и семьей может привести к покупке. Креативность — мощный инструмент достижения общественности. Используйте свое воображение и подумайте, кто захочет купить мое особое ювелирное украшение, и обратитесь к ним.

Распространенные ошибки, которые могут совершать продавцы ювелирных изделий

Меры предосторожности имеют решающее значение при продаже ювелирных изделий населению. Во-первых, НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА и НИКОГДА не встречай в своем доме неизвестного покупателя. Личная безопасность и защита от грабежа должны быть вашим главным приоритетом.Если у вас нет возможности встретиться с потенциальным покупателем в общественном месте, не продавайте свои украшения широкой публике. Встречайте покупателя в общественном месте, например, в ресторане или торговом центре. Я предлагаю банк покупателя, потому что, если они хотят купить драгоценности, они могут пойти и получить наличные сейчас и завершить сделку. Вдобавок банк должен иметь некоторую безопасность, если что-то пойдет не так.

Мошенничество должно быть в вашей голове. Наличные — лучшая сделка, чеки всех видов (личные, кассовые и т. Д.)) можно подделать. Также помните о смене украшений; мошенники высматривают ничего не подозревающих людей.

Стоит принять некоторые другие меры предосторожности. Во-первых, известите кого-нибудь о времени и месте вашей встречи. Вы даже можете сказать им, что перезвоните после встречи, чтобы зарегистрироваться. Полезно иметь мобильный телефон. Также неплохо пойти с кем-нибудь еще. Я встречал людей с другим человеком, стоящим на заднем плане и просто наблюдающим. Иногда мошенники работают в командах, и кто-то, наблюдая за ситуацией в целом, может вовремя увидеть, что это плохая ситуация, чтобы вас не обманули.

Я хотел бы высказать одно последнее замечание: большая часть мира заполнена замечательными людьми, и все должно идти нормально. Доверяй своим инстинктам. Будьте внимательны и внимательны. Не рискуйте только ради того, чтобы немного больше заработать на продаже ювелирных изделий вашего поместья.

Продажа ювелирных украшений в поместье — это не повседневный опыт. Наслаждайтесь приключениями и изучайте новые навыки. Один очень положительный побочный эффект от продажи ювелирных изделий — это то, что вы научитесь их оценивать. Вы станете очень мудрым покупателем украшений.Наслаждайся путешествием.

Если вы хотите больше поговорить о продаже ювелирных изделий или узнать, чего стоят ваши украшения, посетите нас в Arden Jewelers. Наши опытные покупатели ювелирных изделий-геммологов будут рады поговорить с вами.

FJU Категория: Продажа ювелирных изделий

Применение законов Ньютона

Мы продолжаем придерживаться установленной схемы выявления всех сил, делая ясная «диаграмма свободного тела» и применение Второго закона Ньютона,

F = m a

Для тел в состоянии покоя — мы говорим, что они находятся в равновесии, нам известно ускорение.Это ноль. Если a = 0, то мы знаем, что F = 0. Помните, что сила — это вектор. Так говорят

F = 0

действительно означает

F x = 0

и

F y = 0

Пример: Рассмотрим светильник, висящий на цепи. Что такое натяжение в цепочке?

Как всегда, начнем с «диаграммы свободного тела».Напряжение Т действует вверх на лампе, в то время как сила тяжести тянет вниз с силой w , вес лампы. Чистая сила является векторной суммой этих двух сил. Лампа не ускоряет , поэтому сила вверх должно равняться силе вниз . По величине это означает

Т = ш


Натяжение: Натяжение — это величина силы, прилагаемой цепью. или веревка, или веревка.Направление этой силы зависит от остальной части ситуация и объект, на котором мы концентрируемся в данный момент. Если мы концентрируемся на цепи, показанной ниже, сила, направленная вниз T ‘ — это сила, прилагаемая к цепи лампой, в то время как направленная вверх сила T » составляет сила, действующая на цепь у потолка. Нет замены хорошему диаграммы свободного тела.
Пример: Рассмотрим светофор, подвешенный на тросах, как показано на эскиз ниже.Каково натяжение каждого из этих шнуров?

Tension T 3 легко, поэтому рассмотрим первое. Как мы видели в двух предыдущих примерах; это натяжение в вертикальном шнуре, поддерживающем вес просто равен весу. На диаграмме ниже мы нарисовали силы, действующие на светофор. Единственные силы, действующие на движение свет: w , груз, направленный вниз, и T 3 , восходящая сила из-за вертикального троса.Т 3 — напряжение в этот кабель. Ясно

Т 3 = ш

Но как насчет напряжения в двух других кабелях, T 2 и T 1 ? Чтобы найти их, мы должны посмотреть на место соединения трех кабелей. Это соединение находится в равновесии, поэтому

F нетто = 0

F нетто = F = T 1 + T 2 + T 3 = 0

Однако мы должны помнить, что это единственное векторное уравнение элегантно, сокращенная запись для двух скалярных уравнений ,

F net, x = F x = T 1 x + T 2 x + T 3 x = 0

F net, y = F y = T 1 год + T 2 y + T 3 y = 0

Итак, мы должны разложить все эти силы на их x- и y-компоненты,

T 1x = — T 1 cos 37 o = — 0.8 T 1

T 1y = T 1 sin 37 o = 0,6 T 1

T 2x = T 2 cos 53 o = 0,6 T 2

T 2y = T 2 sin 53 o = 0,8 T 2

T 3x = 0

T 3 года = — T 3 = — w

Знаки — это важные! Теперь мы можем вернуться к компоненту уравнения и решите для натяжения T 1 и T 2 .

F net, x = F x = T 1 x + T 2 x + T 3 x = 0

T 1 x + T 2 x + T 3 x = 0

— 0,8 т 1 + 0,6 т 2 + 0 = 0

T 1 = 0,75 T 2

F net, y = F y = T 1 год + T 2 y + T 3 y = 0

T 1 год + T 2 года + T 3 года = 0

0.6 T 1 + 0,8 T 2 2 — w = 0

0,6 T 1 + 0,8 T 2 = w

0,6 (0,75 T 2 ) + 0,8 T 2 = w

1,25 T 2 = w

T 2 = 0,8 w

T 1 = 0,75 (0,8 ширины)

T 1 = 0,6 Вт

(c) Дуг Дэвис, 2005; все права защищены

25+ коротких сообщений «Спасибо за подарок» для отправки

Торт ценит целостность и прозрачность.Мы следуем строгой редакционной процедуре, чтобы предоставить вам наилучший возможный контент. Мы также можем получать комиссию за покупки, сделанные по партнерским ссылкам. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Узнайте больше в нашем партнерском раскрытии.

За последние несколько десятилетий многие традиции в обществе стали намного менее формальными. Вопрос о том, были ли изменения хорошими или плохими, можно интерпретировать.

Перейти к этим разделам:

Одна вещь, которая, надеюсь, никогда не исчезнет, ​​- это формальный акт выражения благодарности за подарок путем написания благодарственной записки.Вот несколько фрагментов текста, которые могут оказаться полезными при написании сообщения с благодарностью за подарки, полученные в одной из следующих ситуаций.

Как сказать «Спасибо за подарок» другу

Вы можете меньше беспокоиться о том, чтобы написать официальную благодарственную записку другу, особенно тому, кто находится в той же возрастной группе, что и вы. В конце концов, вы можете писать некоторым из этих друзей десятки раз в день, а отправка официальной открытки по почте может показаться обременительной, особенно если вы часто обмениваетесь небольшими подарками.

Из этого правила есть одно заметное исключение. Многие люди не отказались от формальности написания благодарственной записки при получении подарка из сочувствия. Если вы недавно потеряли кого-то, кого любили, вам может быть трудно сформулировать выражение благодарности лично, поэтому будет проще написать благодарность на открытке и отправить ее по почте.

Вот несколько примеров текста для письма другу с благодарностью. Персонализируйте сообщение, чтобы оно соответствовало вашей ситуации.

1. Вы были так милы, вспомнив обо мне в день моего рождения. Мне нравятся персонализированные бокалы для вина, и я с нетерпением жду возможности использовать их с вами, когда мы поделимся бутылкой нашего любимого красного цвета.

Тот факт, что вы пишете официальную благодарственную записку, не означает, что вы должны использовать формальный язык. Если вы пишете благодарственную записку хорошему другу, не стесняйтесь вести разговор в разговорном стиле.

2. Мы прекрасно провели время в праздничном легком туре. Большое вам спасибо за то, что вы включили нашу семью в это восхитительное мероприятие.

Вы можете послать благодарность от всей своей семьи. Вы можете попросить всех членов семьи поставить свою подпись внизу карточки.

3. Мне очень повезло, что у меня есть такой друг, как ты. Спасибо, что пригласили меня вчера вечером на концерт Элтона Джона. Увидеть его выступление было одной из моих мечтаний на всю жизнь.

Не забывайте благодарить людей как за подарки, так и за подарки.

4. Вы знаете меня лучше, чем кто-либо другой.Спасибо, что выбрали такой продуманный и безупречный подарок.

Конечно, не забудьте указать предмет, за который вы благодарите.

5. Большое спасибо за поддержку, которую вы оказали моей семье и мне во время болезни моей матери. Также спасибо за прекрасный фикус, который вы отправили в похоронное бюро. Вы были таким замечательным другом. Я так тебя ценю.

У вас может быть целый список вещей, за которые стоит быть благодарным, когда вы пишете благодарственное письмо.

Как сказать «Спасибо за подарок» члену семьи

Как ни странно, иногда сказать спасибо члену семьи сложнее, чем сказать спасибо другу или знакомому. По какой-то причине мы думаем, что члены семьи «должны» оказывать поддержку, поэтому благодарить их не кажется необходимым.

Напротив, мы должны быстрее выражать благодарность самым близким нам людям. Это люди, которые мирились с нашими идиосинкразиями.

Вот несколько примеров сообщений для отправки родителям, братьям и сестрам или детям.

6. Как я могу отблагодарить вас за нашу недавнюю поездку в Disney World? Я так благодарен детям за то, что они смогли познакомиться с Волшебным Королевством вместе со своими бабушками и дедушками. Мы любим тебя!

Напишите благодарственные подарки за большие и маленькие подарки, которые вы получаете.

7. Я не снимала ожерелье «сестры» с тех пор, как вы подарили его мне на прошлой неделе. Спасибо за сладкий подарок.

Даже если отношения с некоторыми из членов вашей семьи «сложные», не забывайте благодарить их за то, что они делают.

8. Бог сделал мне лучший подарок, когда подарил мне вас как родителей. Большое вам спасибо за то, что вы проявляли ко мне любовь, поддержку и поддержку на протяжении многих лет.

Не ждите Дня матери или Дня отца, чтобы сказать родителям: «Спасибо».

9. Вы всегда дарите самые продуманные подарки. Спасибо за багаж. Я планирую использовать его, когда поеду в Европу летом после выпуска.

Нет ничего плохого в использовании проверенной формулы для написания благодарственных писем.Назовите предмет, скажите дарителю «спасибо» и опишите, как вы собираетесь его использовать. Эта формула особенно полезна, если вы пишете благодарственное письмо за деньги.

10. Я самая счастливая мама в мире. Спасибо за прекрасные цветы, открытки и домашний завтрак ко Дню матери.

Ваши дети научатся писать благодарственные записки на вашем примере. Если вы хотите, чтобы они вошли в привычку, вам нужно сделать это самостоятельно.

Как сказать «Спасибо за подарок» начальнику, коллеге или клиенту

Конечно, письмо с благодарностью начальнику, коллеге или клиенту должно быть более формальным, чем письмо другу.Вот несколько примеров текстов, которые вы можете использовать.

11. Было так приятно увидеть цветы на моем столе в День административного помощника. Спасибо, что вспомнили меня.

Держите на рабочем столе несколько официальных благодарственных открыток, чтобы вы были готовы писать заметки для любых подарков, которые вы можете получить.

12. Первомайская корзина стала приятным сюрпризом. Спасибо за продуманный подарок.

Благодарственные письма не должны быть длинными. Вот почему большинство благодарственных писем, которые вы покупаете в магазине, представляют собой небольшие карточки.

13. Спасибо, что вспомнили меня в день рождения! Обед был потрясающим! Вы лучшие коллеги на свете!

Вы можете отправить групповое электронное письмо, чтобы поблагодарить всех, кто участвовал в вашем праздничном обеде. Формальные благодарственные письма не нужны, если действие было больше из традиций, чем из щедрости, но все же приятно выразить признательность.

14. Последний месяц был для меня непростым. Спасибо за завершение проектов, заполнение отчетов и выполнение некоторых из моих повседневных обязанностей, когда моя дочь лежала в больнице.

Коллеги, которые вас поддерживают, на вес золота.

15. Не похоже, чтобы я начал работать в Smith and Smythe 25 лет назад в этом месяце. Спасибо, что вспомнили годовщину моей работы с серебром. Я буду с гордостью носить часы с гравировкой.

Может показаться неловким отправлять благодарственное письмо за благодарственный подарок, но иногда мы попадаем в такие странные ситуации.

Как сказать «Спасибо за подарок» партнеру или супруге

Не забывайте благодарить своего партнера, вторую половинку или супругу за подарки, которые он вам преподносит.Этот человек мирится с вами, когда у вас хорошее и плохое настроение, и он заслуживает доброго отношения.

16. Спасибо за красивое колье. Вы действительно меня балуете. Я так благодарен, что пошел на свидание вслепую 18 лет назад.

Конечно, когда вы пишете благодарственное письмо членам своей семьи, вы можете отблагодарить их гораздо больше, чем просто за физический подарок.

17. Спасибо, что засиделись допоздна, чтобы закончить красить подъезд. Я знаю, какая это была большая работа, но было приятно, что она была сделана до приезда моих родителей.

Когда вы живете с кем-то долгое время, вы можете ценить работу, которую выполняет ваш супруг (а), а не подарки, которые он дает вам.

18. Моя мама была права. Вы были отличным уловом. Спасибо, что удивили меня новым грилем, о котором я мечтала.

Положите благодарственную записку в компьютерную сумку супруга или оставьте ее на его или ее стороне кровати.

19. Спасибо, что побудили меня отправиться в путешествие на Багамы с моими друзьями. Я не осознавал, в какой депрессии был, пока не провел несколько дней на солнышке.Спасибо, дорогая!

Отношения полны жертв и компромиссов с обеих сторон.

20. Спасибо за мотоциклетную куртку, дорогая. Вы самые лучшие!

Ваши записки супругу могут быть короткими и приятными.

Как сказать «Спасибо за подарок» компании или бизнесу

Вы можете оказаться в ситуации, когда вам придется написать благодарственное письмо компании или бизнесу. Вот несколько примеров текста, который вы можете использовать.

21. Спасибо за подарочный сертификат на Mickey’s.Какой продуманный подарок! Я так благодарен, что меня назначили работать над вашим аккаунтом. Вы не только были отличными клиентами, но и стали замечательными друзьями.

Не забывайте, что вы представляете свою компанию, когда пишете записку клиенту. Держите тон формальным.

22. Я заплакал, когда увидел, что на похоронах моей матери красиво устроили компанию Smith Enterprises. Какой милый жест!

Не бойтесь проявить эмоции при написании благодарственной записки деловым партнерам.

23. Большое спасибо за то, что выбрали меня в качестве получателя стипендии Smith Company 2022 года. Для меня большая честь быть избранным.

Поощряйте своих детей писать записки с благодарностью за все получаемые стипендии.

24. Ваша щедрость меня поражает. Спасибо за значительный вклад, который вы внесли в Head for the Cure.

Не забывайте писать личные сообщения, когда компания делает денежное пожертвование некоммерческой организации.

25.Мы благодарны за такие щедрые организации, как ваша, в нашем сообществе. Спасибо за то, что предоставили маски для лица работникам нашего дома престарелых. Ваше пожертвование могло спасти жизни.

Добрый поступок заслуживает доброго отклика.

Сохраняйте благодарственные записки живыми

Несмотря на то, что наше общество становится менее формальным, было бы неплохо сохранить благодарственную записку. Выражение благодарности не только важно для получателя, но и является отличным способом подсчитать ваши благословения.

Как рассчитать размеры и конструкцию лестницы

Как рассчитать размеры и конструкцию лестницы

© Хосе Томас Франко ShareShare
 • Facebook

 • Twitter

 • Pinterest

 • Mail

Или

https://www.archdaily.com/892647/how-to-make-calculations-for-staircase-designs

Этот вопрос может быть основным, и вы можете знать ответ, но он Всегда полезно помнить о некоторых элементарных расчетах, которые помогают упростить процесс проектирования.

Как известно, лестница в основном состоит из ряда ступеней , которые, в свою очередь, состоят из ступени (горизонтальная часть, на которую будет опираться ступня) и подступенка (вертикальная часть). Хотя он может различаться по своей конструкции, каждая ступенька также должна иметь одну или несколько площадок , поручня и небольшой выступ . Последняя выступает из проступи над нижней ступенькой, что позволяет увеличивать ее размер, не прибавляя сантиметров к габаритным размерам лестницы.

Ознакомьтесь с эффективной формулой, разработанной французским архитектором Франсуа Блонделем, которая позволяет вам определить правильные размеры удобной и эффективной лестницы в зависимости от ее использования.

© José Tomás Franco

2

Подступенка + 1 протектор = 63-65 см

Необходимое пространство для достижения этих оптимальных размеров не всегда доступно, но рекомендуется максимально приблизиться к ним.

Схематический пример крутой и малопролетной лестницы

(2 x 21) + (1 x 21) = 63 см 21×21 см / Схематический пример.Изображение © José Tomás Franco

Схематический пример оптимальной лестницы

(2 x 18) + (1 x 28) = 64 см 28×18 см / Схематический пример. Изображение © José Tomás Franco

Схематический пример свободной лестницы, предпочтительно для наружного использования

(2 x 13) + (1 x 39) = 65 см 39×13 см / Схематический пример. Image © José Tomás Franco

Пример расчета лестницы высотой 2,60 метра

1.Рассчитайте необходимое количество ступенек.

Учитывая идеальный подступенок 18 см, высота помещения делится на высоту каждой ступеньки. Результат всегда следует округлять в большую сторону:

260/18 = 14,44 = 15 ступеней

2. Вычислите высоту каждого подступенка

Высота пространства делится на количество ступеней, которое мы только что получили:

260/15 = высота 17,33 см для каждого подступенка

3. Рассчитайте ширину ступени

Примените формулу Блонделя:

(2 x 17.33 см) + (1 x проступь) = 64

Каждая ступенька будет иметь размер 29,34 см

* Получившаяся лестница будет иметь 15 ступеней с протектором 29,34 см и подступенком 17,33 см.

Схематический пример. Изображение © Хосе Томас Франко

FAQ

Как определить ширину лестницы?

В зависимости от использования и местных норм, рекомендуется для лестниц в односемейных домах минимальная ширина 80 см, а в общественных зданиях — более 1 метра, с учетом ориентировочного количества людей, которые будут ее использовать.Для справки, согласно традиционной книге Эрнста Нойферта «Данные архитекторов», по лестнице высотой 1,25 метра два человека могут подниматься и спускаться одновременно, а на одной из 1,85 метра это могут делать 3 человека одновременно. с одним подходящим расстоянием 55 см между человеком и поручнем.

Через сколько ступеней нужно включать лестничную площадку?

В идеале лестница не должна иметь более 15 ступенек в ряду . Через 15 шагов должна быть обеспечена посадка. Рекомендуется, чтобы размер посадки был как минимум такой же, как у 3 ступеней.

Какая идеальная высота между лестницей и потолком?

Высота между ступеньками и потолком должна составлять 2,15 метра минимум . По словам Эрнста Нойферта, вы можете достичь минимум 2,00 метра. Высота поручня может варьироваться от 80 до 90 см от каждой ступеньки.

Как изменить пропорции проступи и подступенка?

Лестницы могут принимать различные формы и конфигурации, но отношения между проступью и подступенком должны оставаться неизменными на протяжении всего маршрута , чтобы не вызывать дисбаланс для пользователя, который уже привык подниматься или спускаться по лестнице в определенных условиях. способ.

Эта формула поможет вам правильно спроектировать лестницу. Однако при расчетах всегда следует учитывать специфику каждого проекта, а также местные нормативные акты в районе, где расположен проект.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *